ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Okolité prostredie
Okolité prostredie organizácie je tvorené spoločnosťou, ekonomikou, životným prostredím, kultúrou, technologickým prostredím, legislatívou, verejným sektorom a verejnou správou.

Organizácia nežijú vo vzduchoprázdne, ale sú obklopené okolitým prostredím. Toto prostredie je tvorené okolité spoločnosťou, ekonomikou, životným prostredím, kultúrou, technologickým prostredím, legislatívou, verejným sektorom a verejnú správou.

Súčasťou okolitého prostredia sú záujmové skupiny (stakeholders) a konkurenčné organizácie alebo podniky.

Medzi organizáciou a okolím prebieha čulá výmena vstupov (napríklad technológiou), výstupov (vrátane externalít) a informácií. Okolité prostredie kladie organizáciu rôzne obmedzenia (napr. legislatívne, rôzne štandardy) a jej organizačná kultúra je ovplyvňovaná okolitou kultúrou (napríklad kultúrou danej krajiny).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia