ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je OHSAS 18001 Hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce
OHSAS 18001 je rad noriem pre hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce (Occupational Health and Safety Assessment Specification) ktorej cieľom je pomôcť organizáciám vytvárať politiku zdravia a bezpečnosti práce.

OHSAS 18001 je rad noriem pre hodnotenie a posudzovanie ochrany zdravia a bezpečnosti práce (Occupational Health and Safety Assessment Specification) - ktorej predmetom je pomôcť organizáciám vytvárať politiku zdravia a bezpečnosti práce s cieľom ochrany zdravia a bezpečnosť práce zlepšovať (pozri tiež BOZP). OHSAS 18001 je vlastne dokument pre posudzovanie BOZP. OHSAS nie je priamo súčasťou rodiny medzinárodných štandardov vydávaných ISO, ale svojim charakterom a dopadom je im podobná. Pomáha k neustálemu zlepšovaniu BOZP v organizácii. Podľa normy OHSAS 18001 je možné organizáciu tiež certifikovať (celkom samostatne systém vedľa QMS - ISO 9001 a EMS/ISO 14001) alebo je možné certifikáciu získať ako integrovanú (dohromady). Certifikát OHSAS 18001 zaručuje, že systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zavedený vo firme, bol posúdený akreditovaným certifikačným orgánom a vyhovuje požiadavkám normy OHSAS 18001.

Aktuálna verzia OHSAS 18001:2007 bola vydaná 1. júla 2007.

Využitie OHSAS 18001 v praxi: Zavedenie normy pomáha zlepšovať systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na všetkých úrovniach organizácie. Pomáha systematicky obmedzovať pracovný rizika, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie všetkých osôb ovplyvňovaných činnosťami, výrobky alebo službami organizácie. Nepriamo tým pomáha obmedziť výskyt chorôb z povolania a pracovných úrazov, minimalizovať náklady spojené s nehodami a nepriamo tým zvyšovať výkonnosť organizácie. Zároveň je pomocou certifikátu OHSAS 18001 možné preukázať splnenie zákonnej povinnosti v oblasti bezpečnosti práce.

Norma OHSAS 18001 je použiteľná vo všetkých sektoroch.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia