ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ohrozenie (Exposure)
Ohrozenie, je pojem, ktorý označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže, ale tiež nemusí nastať.

Ohrozenie v manažmentu rizík, je pojem, ktorý označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže, ale tiež nemusí nastať. Jedná sa o typ rizika. Daná riziková situácia nepredstavuje sama o sebe pre firmu výdavky, avšak tie môže generovať ochrana pred ohrozením (napr. poistenie alebo dodatočná investícia). Pokiaľ nie je riziko zvládnuté, môže vyústiť v poruchu. Dôležitou súčasťou manažmentu rizík je na budúce riziká sa pripravovať.

definujeme:

 • Stupne ohrozenia podľa miery ohrozenia
  • 1., 2. a 3. stupeň
 • Kategória ohrozenia
  • Neúmyselné poškodenie - príkladom sú rôzne poruchy a zlyhanie dopravných, komunikačných, informačných, bezpečnostných a iných systémov
  • Zlyhanie technického zariadenia - príkladom je nedodržanie rôznych predpisov, postupov a zákonov
  • Úmyselné poškodenie - príkladom sú krádeže, podpaľačstvo, daňové, účtovné a poistné podvody, kybernetické útoky, terorizmus
  • Živelná (prírodná) pohroma - príkladom sú povodne, tornáda, zosuvy pôdy, búrky, snehové búrky

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

 • Manažér rizík

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia