ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je OGC (Office of Government Commerce)
OGC (Office of Government Commerce) bol nezávislý úrad britského Ministerstva financií, ktorý bol založený s cieľom pomáhať britskej vláde poskytovať najlepšiu hodnotu z vládnych výdavkov. Dnes je priamou súčasťou Government office.

OGC (Office of Government Commerce) bol nezávislý úrad britského Ministerstva financií, dnes sú jeho aktivity súčasťou britského úradu vlády (Cabinet Office). OGC bol založený s cieľom pomáhať britskej vláde zabezpečiť čo najlepšiu pridanú hodnotu z vládnych výdavkov. OGC spolupracoval s centrálnou vládou a ďalšími organizáciami verejného sektora tak, aby im pomohol docieliť šiestich kľúčových cieľov:

 • Tvorba vysokej pridanej hodnoty z finančných prostriedkov z verejných fondov
 • Dodávka vysokokvalitných projektov v určenom čase, kvalite a nákladoch vrátane súvisiacich prínosov
 • Čo najlepšie využitie majetku štátu
 • Zlepšenie udržateľnosti vládneho majetku a celého prevádzky pomocou vyššej výkonnosti manažmentu a vedenia
 • Podporovať dosahovanie ďalších vládnych cieľov, vrátane inovácií, rovnosti a pomoc malým a stredným podnikom
 • Presadenie a zlepšenie schopnosti vlády v oblasti nákupu, projektového a programového riadenia, správy majetku pomocou rozvoja ľudských zručností, zlepšenie procesov a vďaka nástrojom.

Cabinet Office (predtým OGC) okrem iného vydáva celý rad štandardov v oblasti manažmentu:

 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - pre oblasti riadenia ICT
 • PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) - pre oblasť riadenia projektov
 • MSP (Programme Management) - ​​oblasť riadenia programov
 • M_o_R (Management of Risks) - pre oblasť riadenia rizík
 • MoU (Management of Portfolios) - pre oblasť riadenia portfólia
 • MoV (Management of Value) - pre riadenie hodnoty
 • P3O (Portfolio, Programme and Project Offices) - pre projektové, programové a porfólio kancelárie
 • P3M3 (Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model) - pre hodnotenie zrelosti projektového riadenia
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá