ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Odvetvie vzdelávania - Verejný sektor
Odvetvie vzdelávanie verejného sektora sa venuje vzdelávaniu v školách všetkých úrovní a podobných zariadeniach. Ďalej zahŕňa súvisiace činnosti ako je napríklad ubytovanie a stravovanie.

Odvetvie vzdelávanie je jedno z odvetví verejného sektora (podľa členenie COFOG), zahŕňa služby vzdelávania v školách všetkých úrovní a podobných zariadeniach, ktorých prevádzka je hradená plne alebo čiastočne z verejných financií. Ako jedno z odvetví verejného sektora je teda vždy podmnožinou širšieho odvetví vzdelávania (to zahŕňa všetky vzdelávacie služby aj tie, ktoré sú plne súkromného a komerčného charakteru). Nemožno všeobecne určiť, ktoré vzdelávacie služby sú súčasťou verejného sektora a ktoré nie, pretože systém vzdelávania každého štátu je iný a rozsah služieb vzdelávania ktoré sú hradené z verejných prostriedkov (a sú súčasťou verejného sektora) je teda rozdielny.

Vo väčšine štátov je súčasťou verejného sektora primárne (základné) a sekundárne vzdelávanie - u ostatných druhov vzdelávania sú medzi jednotlivými štátmi značné rozdiely.

 • Predškolské vzdelávanie (predškolské vzdelávanie)
 • Základné vzdelávanie (základné školy)
 • Sekundárne vzdelávanie (stredné školy)
  • Všeobecné stredoškolské vzdelávanie
  • Odborné sekundárne vzdelávanie
 • Vyššie školstvo
 • Terciárne vzdelávanie (vysoké školy)
 • Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
 • Vedľajšie služby vo vzdelávaní
 • Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
 • Ďalšie vzdelávanie (vzdelávanie dospelých)

Systém verejnoprávneho vzdelávania v Slovenskej republike: Na Slovensku zahŕňa verejnoprávne vzdelávanie sieť materských škôl (predškolskej vzdelávanie) a základných škôl (primárne vzdelávanie), ďalej sieť sekundárneho vzdelávania, teda sieť stredných škôl (sekundárne vzdelávanie). Vyššie školstvo zaisťujú vyššie odborné školy a terciárne vzdelávanie zabezpečuje sieť verejných vysokých škôl a univerzít. Okrem verejných existujú aj súkromné ​​materské, základné, stredné, vyššie odborné a vysoké školy, ktoré však nie sú súčasťou verejného sektora - však podliehajú regulácii zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zo strany ďalších orgánov štátnej správy .

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia