ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Odvetvie vzdelávania
Odvetvie vzdelávanie (Education industry) je jedno z odvetví sektora služieb. Jedná sa o veľmi široké a rozmanité odvetvia, ktoré zahŕňa všetky druhy a úrovne vzdelávania detí, mladistvých i dospelých.

Odvetvie vzdelávanie (Education branch) je jedno z odvetví sektoru služieb. Jedná sa o veľmi široké a rozmanité odvetvia, ktoré zahŕňa všetky druhy a úrovne vzdelávanie detí, mladistvých i dospelých. Hlavným predmetom činností v tomto odvetví je vzdelávanie. Školské vzdelávanie je vo väčšine štátov zaisťované z verejných prostriedkov a je teda zároveň súčasťou verejného sektora. Výsledky (vzdelaných ľudí) alebo služby odvetví vzdelávania využíva každá organizácia.

Poskytovanie vzdelania na úrovni škôl je spravidla štátom regulované pomocou legislatívy. Poskytovatelia vzdelávania sú typicky tieto inštitúcie a osoby, či technické prostriedky:

Výsledkom odvetví vzdelávania je človek s konkrétnou úrovňou vzdelania.

 • Predškolské vzdelávanie (predškolské vzdelávanie)
 • Základné vzdelávanie (základné školy)
 • Sekundárne vzdelávanie (stredné školy)
  • Všeobecné stredoškolské vzdelávanie
  • Odborné sekundárne vzdelávanie
 • Vyššie školstvo
 • Terciárne vzdelávanie (vysoké školy)
  • Prvý stupeň terciárneho vzdelávania
  • Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (postgraduálne štúdium)
 • Vzdelávanie dospelých - kurzy a iné vzdelávacie
  • Všeobecné vzdelanie
  • Vzdelávanie a výchova
  • Humanitné vedy a umenie
  • Spoločenské vedy, obchod a právo
  • Prírodné vedy, matematika a informatika
  • Technické vedy, výroba a stavebníctvo
  • Poľnohospodárstvo a veterinárstva
  • Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
  • Služby

Podľa klasifikáciou NACE sa jedná zhruba o sekciu P “Vzdelávanie”, podľa klasifikácie ISIC toto odvetvie zhruba zodpovedá Sekciu Q - Vzdelávanie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia