ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Odvetvie Informačné a komunikačné služby a priemysel
Informačné a komunikačné služby a priemysel (Information nad communication services) je jedno z odvetví sektora služieb. Jedná sa o veľmi široké a rozmanité odvetvia, ktoré zahŕňa všetky služby, ktorých hlavným predmetom činnosti sú služby poskytovanie informačného obsahu, služby poskytovanie infraštruktúry umožňujúce prenos informácií a dát a služby vývoja a inštalácie, prispôsobenie (customizácia) a integrácia softvér.

Odvetvie Informačné a komunikačné služby a priemysel (Information and communication services) patrí do sektoru služieb. Jedná sa o veľmi široké a rozmanité odvetvia, ktoré zahŕňa všetky služby, ktorých hlavným predmetom činnosti sú služby poskytovanie informačného obsahu, služby poskytovanie infraštruktúry umožňujúce prenos informácií a dát a služby vývoja a inštalácia, prispôsobenie (customizácia) a integrácia softvér. Služby tohto odvetvia využívajú prakticky všetky organizácie, ak potrebujú vykonať alebo vykonávať aktivitu, ku ktorej nemajú patričnú odbornosť či kvalifikáciu. Niektoré zo služieb odvetví informačného a komunikačného priemyslu podliehajú štátnej alebo medzinárodnej regulácii (najmä telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania).

Pre tento typ služieb je typická vysoká úroveň vstupná kvalifikácia (spravidla na vysokej škole) a zároveň vysoká úroveň priebežne udržiavané kvalifikácia a znalostí, štandardov a noriem. Odvetvie informačných a komunikačných služieb je tiež typické prakticky najväčšou dynamikou pokroku a zmien (na úrovni technologickej i legislatívne)

Vydavateľské služby (Publishing Services)

 • Vydávanie kníh
 • Vydávanie periodických publikácií (časopisov a iných periodických publikácií)
 • Vydávanie adresárov a katalógov
 • Vydávanie novín
 • Vydávanie on-line obsahu (webové stránky atď)

Služby vydávanie a zhotovovanie multimediálneho obsahu (zvukových nahrávok a hudobné vydavateľské činnosti)

 • Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Produkcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Postprodukcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov
 • Premietanie filmov
 • Zverejňovanie zvukových nahrávok a hudobné vydavateľské činnosti

Služby vysielania

 • Rozhlasové vysielanie
 • Televízne vysielanie

Telekomunikačné služby

 • Služby súvisiace s pevnou telekomunikačnou sieťou
 • Poskytovanie hlasových služieb cez pevnú telekomunikačnú sieť
 • Prenájom pevnej telekomunikačnej siete (telekomunikačná infraštruktúra)
 • Prenos dát cez pevnú telekomunikačnú sieť
 • Poskytovanie prístupu k internetu cez pevnú telekomunikačnú sieť
 • Ostatné činnosti súvisiace s pevnou telekomunikačnou sieťou
 • Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
 • Poskytovanie hlasových služieb cez bezdrôtovú telekomunikačnú sieť
 • Prenájom bezdrôtové telekomunikačné siete
 • Prenos dát cez bezdrôtovú telekomunikačnú sieť
 • Poskytovanie prístupu k internetu cez bezdrôtovú telekomunikačnú sieť
 • Ostatné činnosti súvisiace s bezdrôtových telekomunikácií
 • Činnosti súvisiace Satelitné telekomunikačné sieťou
 • Ostatné telekomunikačné činnosti

Služby v oblasti oblasti informačných technológií

 • Služby vývoja softvéru
 • Služby inštalácia a prispôsobenie softvéru
 • Služby inštalácia a prispôsobenie hardvéru a ICT infraštruktúry
 • Služby integrácie softvéru (systémová integrácia)
 • Služby v oblasti správy a prevádzky ICT inšpekčnej infraštruktúry a IT vybavenie
 • Služby v oblasti správy a prevádzky softvéru

Informačné služby

 • Služby spracovanie dát spracovanie dát
 • Služby súvisiace s webovými portálmi
 • Činnosti tlačových kancelárií a agentúr
 • Ostatné informačné služby

Podľa klasifikáciou NACE a ISIC toto odvetvie zhruba zodpovedá Sekciu J - Informačné a komunikačné služby a priemysel.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

Komentáre



Do diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia