ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Odpisy (Depreciation)
Odpisy označujú peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie.

Odpisy (Depreciation), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie. Odpisy rešpektujú fyzické opotrebovanie majetku a postupné znehodnocovanie (zastarávanie) majetku. Sú súčasťou nákladov, čím znižujú zisk, bez toho, aby boli skutočne vynaloženým nákladom.

Odpisy rozlišujeme na

  • Účtovné - stanovuje si podnik sám v závislosti na opotrebenie majetku ovplyvneného predpokladanou mierou jeho užívanie. Účtovné odpisy nie sú daňovo uznateľné.
  • Daňové - ich výška je stanovená v zákone o daniach z príjmu. Pre zjednodušenie možno použiť rovnaký výpočet aj pre odpisy účtovné.

Využitie pojmu odpisy v praxi: Odpis je náklad, ktorý nie je výdavkom, zvoleným spôsobom amortizácie môže manažér ovplyvňovať výšku cash flow.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia