ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Odmena z dohody
Odmena z dohody je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu vykonanú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Odmena z dohody je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu vykonanú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Organizácia je povinná pri určovaní a vyplácaní odmeny z dohody rešpektovať niekoľko zásad:

 • Odmena uvedená organizáciou za vykonanú prácu musí byť diferencovaná podľa:
  • Zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce
  • Obtiažnosti pracovných podmienok
  • Pracovný výkonnosti a dosahovaných pracovných výsledkov
 • Za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty je organizácia povinná poskytovať rovnakú odmenu z dohody
 • Výška odmeny z dohody a podmienky jej udeľovania sa dojednávajú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti
 • Poskytovaná odmena z dohody nesmie byť nižšia ako minimálna mzda
 • Mzda je splatná po vykonaní práce, najneskôr v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, v ktorom pracovníkovi vzniklo na ňu právo

Odmeňovanie pracovníkov upravuje zákon č 262/2006 Z. z., Zákonník práce.

Využitie odmeny z dohody v praxi: Odmena z dohody je forma odmeňovania pracovníkov, ktorá je používaná u dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Odmena z dohody je kompenzáciu za vykonanú prácu (za dosiahnutý pracovný výkon a správanie).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia