ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je OCEAN
OCEAN je päťfaktorový model osobnosti používaný v súdobej psychológii.

OCEAN je pojem jedného z modelov osobnosti. Vypracovávala ho postupne celý rad psychológov - Tupesy, Christal, Digman, Goldberg, Costa, ​​McCrae, Russell, Karol …

Niekedy sa model podľa počtu faktorov označuje Big Five, prípadne Big5 (Veľká päťka).

Podľa tohto modelu existuje päť základných faktorov / dimenzií osobnosti (od začiatočných písmen bol vytvorený názov modelu):

  • Openness - otvorenosť (voči skúsenosti)
  • Conscientiousness - svedomitosť
  • Extraversion - extroverzie
  • Agreeableness - prívetivosť
  • Neuroticism - neuroticizmus

Ako využiť model osobnosti OCEAN v praxi?

V personalistike a riadení ľudských zdrojov pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest - analýza pracovných miest. Pri rôznych pracovných úlohách a činnostiach sa rôznou mierou uplatňujú rôzne zložky osobnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia