ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Obsahový marketing (Content marketing)
Obsahový marketing znamená pravidelné vytváranie kvalitného a užitočného obsahu, ktorý príjemca buď vedomostne obohatí, pobaví alebo inak zaujme.

Obsahový marketing (anglicky Content marketing) je forma marketingovej komunikácie, ktorá sa zameriava na zaujímavý, poučný alebo tiež zábavný obsah. Ten musí byť pre cieľovú skupinu nejakým spôsobom zaujímavý, aby prilákal pozornosť. Nie je to pritom obsah vyslovene produktový (teda obsah predávajúci produkt), ale je s ním nejakým spôsobom spojený. Tým, že si čitateľ obsah prečíta, vzniká pozitívna spojenie medzi ním a obsahom, ktoré sa prenesie do podvedomia a do pozitívneho premýšľania o danom produkte alebo značke. Takýto pozitívny vzťah potom má vplyv na jeho nákupné rozhodovanie.

Obsahový marketing je súčasťou Inbound Marketing a patrí medzi marketingové pull metódy.

 • Je to publikovanie informácií, ktoré podporujú vašu dôveryhodnosť, váš brand - produkty alebo firmu
 • Je to spôsob, ako budovať povedomie o značke
 • Je to spôsob, ako získavať a zvyšovať dôveru a budovať značku a komunitu zákazníkov tak, aby vás zákazníci mali radi (pozri brand lovers)

Ako robiť obsahový marketing?

Základom obsahového marketingu je pochopiteľne obsah. To znamená vytvárať pravidelne kvalitný obsah, ktorý budú vaši zákazníci čítať a zdieľať, pretože bude pre nich nejako užitočný alebo zaujímavý. Podoba obsahového marketingu je veľmi rôznorodá, najčastejšie sa môžete stretnúť s týmito jeho formami:

 • Články v odborných časopisoch alebo iných tlačených médiách
 • Odborný sprievodca
 • Príspevky v rozhlase alebo televízii
 • Prípadové štúdie
 • Príspevky na internete - digitálny obsahový marketing, rôzne formy elektronickej publikácie - je najrozšírenejšou a najpoužívanejšou formou obsahového marketingu
 • podcasty
 • odborné blogy, vlogy, videá a podobne

Základné poučkou pri tvorbe obsahu je vyhnutie sa príliš viditeľnému popise produktu. Ideálne je vyhnúť sa mu úplne, pokiaľ je to možné. Obsah by mal byť pre čitateľa (budúcich zákazníkov) niečím zaujímavý - poučný, vzdelávacie alebo zábavný a to tak, aby získal ich pozornosť. Firma alebo autor samotný pomocou obsahu preukazuje svoju odbornosť a tým buduje dôveru s budúcimi klientmi. Keď je obsah extrémne zaujímavý, môže dôjsť dokonca k jeho samovoľnému virálnemu šírenie.

Čo je cieľom obsahového marketingu?

Cieľom obsahového marketingu je budovať povedomie o značne, vzbudiť pozornosť alebo budovať dôveru a dôveryhodnosť napríklad tým, že vystupujem ako odborník a tým u klientov budujem dôveru, že to, čo robím, robím správne a lepšie ako konkurenčné firmy. Je to preto, že kvalitný obsah čitateľa pritiahne a začnú sa o vašu ponuku alebo firmu zaujímať viac. A z takých čitateľov sa môžu stať zákazníci.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

 • Copywriter

Súvisiace osobnosti:

 • Joe Polizzi

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia