ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Obrat aktív (Total Assets Turnover Ratio)
Obrat aktív (Total Assets Turnover), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje efektívnosť využívania celkových aktív. Obrat aktív udáva, koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za jeden rok.

Obrat aktív (Total Assets Turnover Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje efektívnosť využívania celkových aktív. Obrat aktív udáva, koľkokrát sa celková aktíva obrátia za jeden rok.

Obrat aktív by mal byť minimálne na úrovni hodnoty 1.

Výpočet: Obrat aktív = Tržby / Aktíva spolu

U menovateľa je vhodné použiť pri výpočte priemer z aktív na konci a na začiatku roka (ak máme túto informáciu k dispozícii).

Využitie pojmu Obrat aktív v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Pre objektívnosť je vhodné sektorové porovnanie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia