ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Informácie publikované na portáli ManagementMania.com sú publikované v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť a spravidla tak, ako je publikovali jednotliví autori. Vydavateľ nemôže zaručiť absolútnu úplnosť, aktuálnosť, správnosť či pravdivosť publikovaných informácií, hoci vždy bude prihliadať k vysokej obsahovej kvalite. Z toho dôvodu si vydavateľ však vyhradzuje právo odstrániť zo servera akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré sú na serveri publikované, a to aj bez udania dôvodu. (viac pozri Podmienky publikácia)

Všetky použitia informácií z portálu ManagementMania.com je na vlastnú zodpovednosť. Vydavateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo inú ujmu, ktorá by užívateľovi uvedených stránok mohla vzniknúť v dôsledku použitia publikovaných informácií.

Vydavateľ ďalej nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré vedú zo servera ManagementMania.com odkazy.