ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Obežný majetok (Current Assets)
Obežný majetok (Current Assets) - krátkodobý, prevádzkový majetok, v súvahe označený ako obežné aktíva.

Obežný majetok (anglícky Current Assets) - krátkodobý, prevádzkový majetok, v súvahe označený ako obežné aktíva. V podniku sa vyskytuje v dvoch základných formách:

  • Vo vecnej forme - ako zásoby výrobkov, tovaru, materiálu a rozpracovanej výroby
  • V peňažnej forme - ako peniaze (v pokladni a na účtoch v banke), ako pohľadávky (predovšetkým z obchodného styku, tj neuhradené faktúry vystavenej odberateľom, príp. ostatné pohľadávky - voči zamestnancom alebo iným osobám) a ako krátkodobý finančný majetok (krátkodobé cenné papiere)

Obežný majetok je neustále v pohybe, jedna forma prechádza v druhú (peniaze - nakúpený materiál - rozpracovaná výroba - hotové výrobky - pohľadávky - peniaze). Obrat obežného majetku je veľmi rýchly (v obchode niekoľko dní, vo výrobe dni až týždne). Čím rýchlejšie sa obežný majetok za rovnakých podmienok obracia, tým prináša väčší zisk. Preto sú dôležitými ukazovateľmi využitia obežného majetku rýchlosť jeho obratu.

Obežný majetok slúži k úhrade záväzkov a to predovšetkým peniazmi. Ak nemá podnik peniaze, musí použiť aj ostatný obežný majetok.

Efektivitu hospodárenie podniku s aktívami možno sledovať pomocou ukazovateľov aktivity (ukazovatele riadenia - využívanie aktív).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia