ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Obchodné tajomstvo
Obchodné tajomstvo sú všetky informácie a skutočnosti, ktoré sú pre firmu konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch nie sú bežne dostupné.

Obchodné tajomstvo sú všetky informácie, skutočnosti a znalosti, ktoré sú konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch nie sú bežne dostupné. Ide o know-how dôležité pre podnikanie. Získanie týchto informácií môže viesť k strate podielu na trhu na úkor konkurenčných firiem. Obchodné tajomstvo teda reprezentuje skutočné know-how podnikania.

Čo znamená obchodné tajomstvo v praxi?

Medzi oceniteľné informácie, know-how, ktoré môže spôsobiť stratu podielu na trhu patria celý rad dôležitých informácií od obchodných až po technické, teda najmä:

 • Zoznam zákazníkov
 • Obchodné zámery
 • Nákupné ceny
 • Predajné ceny
 • Ponuky
 • Kalkulácia výrobkov
 • Technologcké postupy
 • Prototyp
 • Plány budov
 • Priemyselné vzory
 • Zdrojový kód softvér
 • Recepty, receptúry
 • Plány, výkresy
 • Verejnoprávne tajomstvo (zákonom utajované informácie)
 • Bankové tajomstvo

Na druhú stranu predmetom obchodného tajomstva nemôžu byť práva iných osôb (napr. Cudzie patenty), skutočnosti ktorých utajenie by bolo proti dobrým mravom a skutočnosti vylúčené z obchodného tajomstva zákonom.

Ako chrániť obchodné tajomstvo?

Ochrana obchodného tajomstva má v podstate dve základné oblasti. Jednak sa jedná o ochranu a riadenie prístupu k dôverným alebo citlivým informáciám a ďalej sa sústreďuje na právnu ochranu proti zneužívaniu informácií a vedomostí (know-how), ktoré zamestnanci získali v priebehu pracovného pomeru u zamestnávateľa. Alebo dodávatelia v priebehu dodávky pre inú firmu.

 • Riadenie prístupu k predmetu obchodného tajomstva (kto kam môže, kto aké informácie môže získať.) Táto časť je dôležitá pre to, aby sa neoprávnené osoby nedostali k informáciám alebo znalostiam ku ktorým sa dostať nemajú. K tomu sú dôležité veci ako sú pracovné náplne, riadenie prístupu a oprávnení, identity management a podobne, ktoré definujú alebo technickými prostriedkami umožňujú či zamazují prístup k obchodnému tajomstvu.
 • Právna ochrana - tá sa používa pre tie osoby, ktoré z princípu majú prístup k dôverným informáciám alebo majú znalosti. Rôznymi právnymi prostriedkami, zmluvami, dodatky sa zabezpečuje, aby konkrétny človek bol zaviazaný k mlčanlivosti a v prípade jej porušenia je použitá sankcie (finančná pokuta alebo trestné stíhanie)

  * NDA (Non-disclosure agreement) Dohoda o mlčanlivosti   * Doložka   * Pracovná zmluva

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia