ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Obchodná spoločnosť (Company)
Obchodná spoločnosť, skrátene tiež spoločnosť (Company) je pojem, ktorý sa zvyčajne používa pre označenie podniku, ktorý má právnu subjektivitu. Obchodná spoločnosť je vždy založená v konkrétnom štáte. Základné typy obchodných spoločností majú približne rovnaké znaky po celom svete.

Obchodná spoločnosť, skrátene tiež spoločnosť (Company) je pojem, ktorý sa zvyčajne používa pre označenie podniku, ktorý má právnu subjektivitu. Je to Právnická osoba (Legal Personality) založená za účelom podnikania. Obchodná spoločnosť predstavuje združenie niekoľkých osôb alebo iných spoločností, ktoré spoločne dohromady majú kapitál. Právna subjektivita obchodnej spoločnosti sa v jednotlivých štátoch líšia a vždy sa riadi príslušnou legislatívou. Obchodná spoločnosť je vždy založená v konkrétnom štáte. Existujú rozdiely medzi európskym právom, právom vo Veľkej Británii, USA a ostatných krajinách. Základné typy obchodných spoločností majú približne rovnaké znaky po celom svete. Medzi základné typy obchodných spoločnosťí patrí:

  • Živnosť (joint venture) - je podnikateľská činnosť prevádzkovaná samostatne podnikateľom, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
  • Obchodné spoločnosti osobné, v ktorých ručí podielnici všetkým svojím majetkom
  • Spoločnosti limitovanej podielom (akciami alebo iným obchodným podielom) - tiež sa niekedy označujú ako kapitálovej obchodnej spoločnosti, korporácie - u týchto typov spoločností má každý z podielnikov obmedzenú zodpovednosť do výšky podielu, ktorý vlastní (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti spoločnosť)

Využitie pojmu obchodná spoločnosť v praxi: Typ obchodnej spoločnosti sa volí vždy charakteru podnikanie, veľkosti podniku a podľa legislatívy príslušného štátu. Má vplyv na povinnosti voči všetkým stakeholderům, najmä v povinnostiach voči štátu a prípadným ďalším regulátorom. Od typu obchodnej spoločnosti sa tiež odvíja spôsob vedenia účtovníctva, platenie daní, ale tiež spôsob organizovania a rozsah zodpovedností top manažérov. (Pozn. v niektorých typoch spoločností, najmä anglosaských krajinách sa viac prelína úloha manažérov a vlastníkov). Medzinárodne najrozšírenejším typom obchodnej spoločnosti je akciová spoločnosť.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia