ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Obchodná korešpondencia (Business Correspondence)
Obchodná korešpondencia (Business correspondence, Business letter) je súhrnný pojem pre všetku písomnú komunikáciu vzťahujúce sa o obchodnom alebo organizačným témam medzi dvoma stranami.

Obchodná korešpondencia (Business correspondence, Business letter) je súhrnný pojem pre všetku písomnú komunikáciu používanú v rámci obchodných stykov s obchodnými partnermi alebo ako internú komunikáciu v organizáciu . Do obchodnej korešpondencie patria všetky písomná korešpondencia organizácie ako sú personálne písomnosti, jednoduché právne písomnosti, osobné listy, obchodné zmluvy, marketingové materiály, úradné listy a to ako v elektronickej tak listinnej podobe.

Medzi obchodnú korešpondenciu patrí:

 • CV (Curriculum Vitae) - životopis alebo Resumé
 • Motivačný list (Cover letter)
 • Výpoveď, ukončenia pracovného pomeru
 • Žiadosť (Letter of Application)
 • Sprievodný list (Cover Letter)
 • Odporúčací list (Letter of Recommendations)
 • Reklamné a marketingové tlačoviny (Brožúry, letáky)
 • Newsletter
 • Reakcia na dopyt - Obchodná ponuka (Proposal, Bid)
 • Reklamácie - reakcia na reklamáciu
 • Objednávka
 • Obchodná zmluva
 • Potvrdenie rezervácie
 • Upomienka - reakcia na Upomienku
 • Sťažnosť (Letter of Claim / Complaints) - reakcia na Sťažnosť
 • Urgencie - reakcia na urgenciu
 • E-mailová komunikácia
 • Priamy marketing (Direct mailing)
 • Pozvánka

Obchodná korešpondencia v praxi: Obchodná korešpondencia môže byť formálne (spravidla tá v listinnej podobe) i neformálne (najmä obchodné e-maily). Vo väčšine prípadov sa v obchodnej korešpondencii dodržiava odporúčaná, úprava písomností, štylistika, formálne náležitosti a štruktúra (adresa, oslovenie, predmet, poďakovanie). Pri neformálne obchodné e-mailovej komunikácii je dovolené používanie skratiek a skrátených oslovenie a ukončenie e-mailu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia