ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Norbert Wiener
Norbert Wiener bol americký matematik, ktorý je považovaný za zakladateľa kybernetiky.
Norbert-wiener

Norbert Wiener

Norbert Wiener sa narodil v Kolumbii v štáte Missouri a ako prvé dieťa ruských židovských emigrantov Lea a Berthy Wienerových. V septembri 1906, v jedenástich rokoch mu bolo jedenásť rokov a nastúpil k štúdiu matematiky na vysokú školu (Tufts College). V roku 1909 dostal bakalársky titul a nastúpil na Harvard. Na Harvarde študoval zoológiu, ale v roku 1910 sa presunul na Cornellovu univerzitu, kde začal študovať filozofiu, ďalší rok sa vrátil na Harvard, kde pokračoval v štúdiu filozofie. Wiener dostal titul Ph.D. na Harvarde v roku 1912 za dizertáciu súvisiace s matematickou logikou.

V rokoch 1915 až 1916 učil kurzy filozofie na Harvarde, pracoval pre General Electric a potom pre Encyclopedia Americana. V ďalších rokoch pracoval v oblasti balistickej v Aberdeen Proving Ground v štáte Maryland. V roku 1931 mu bol udelený profesorský titul. Venoval sa teórii pravdepodobnosti a náhodným procesom, jeden druh náhodného procesu je dodnes pomenovaný Wienerův biely šum. Tiež sa zaoberal lineárnymi priestory, topológiou, teóriou potenciálu, teórií čísel, teórií integrálu, analytickými funkciami.

Počas práce pre MIT často cestoval po Európe. Roku 1926 sa oženil s Margaret Engemannovou a vrátil sa do Európy. Väčšinu času strávil v Göttingene alebo s Hardym v Cambridge. Jeho hlavnou pracovnou náplňou bol Brownov pohyb, Fourierov integrál, Dirichletovho problémy, harmonická analýza, Tauberianovy viet a mnohé ďalšie problémy.

Počas druhej svetovej vojny vybudoval teóriu predikcie stacionárnych časových radov a použil ju pre riadenie protilietadlového delostrelectva. Známy je jeho výrok: “Vedec, ktorý nikdy nešiel nesprávnou cestou, je pravdepodobne príliš opatrný na svoju povesť. Nedá sa len vyhýbať chybám, zvlášť nie na začiatku práce, kedy ide predovšetkým o prístup k riešeniu problému.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

  • Kybernetika (Cybernetics)
  • Matematika
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá