ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Neverbálna komunikácia
Neverbálna komunikácia (Nonverbal communication) je pojem sociálnej psychológie. Označujú sa ním všetky mimomoverbální zložky komunikácie.

Neverbálna komunikácia (anglicky Nonverbal communication) je pojem sociálnej psychológie. Označujú sa ním všetky mimomoverbální zložky komunikácie:

  • Tón hlasu (intonácia)
  • Pohľad a výraz očí
  • Telesný pozícia (posturológia)
  • Gestá (gestika) - pohyby hlavou, rúk
  • Dotyky a telesný kontakt (haptika)
  • Výraz tváre (mimika)
  • Pohyby tela - rúk, nôh, trupu - (kinesika)
  • Vzdialenosť a zaujímaní pozície v prostoruv miestnosti (proxemika)
  • Fyzické aspekty zjavu (účes, oblečenie)

Všeobecne sa udáva, že veľká časť oznámenia v ľudskej komunikácii je odovzdávaná práve neverbálne, prostredníctvom uvedených mimoslovných foriem. Väčšina popísaných zložiek je kultúrne i situačne podmienená a preto nemusí byť jednoduchá ich interpretácia - s výnimkou mimiky - viď FACS - Facial Action Coding System a šesť základných emócií.

** Praktické využitie neverbálnej komunikácie: **

Dobré “čítanie” aj používanie neverbálnej komunikácie umožňuje efektívnejšiu komunikáciu aj lepšie pochopenie často skrytých motívov partnera alebo partnerov v komunikácii.

Väčšina popísaných zložiek je kultúrne (v rôznych kultúrach je vykladaná rôzne) i situačne podmienená a preto nemusí byť jednoduchá ich interpretácia - s výnimkou mimiky - viď Action Coding System a šiestich základných emócií. Pomocou neverbálnej komunikácie niekedy nahrádzame a niekedy podporujeme, zdôrazňujeme našu verbálnu komunikáciu. Je ľudskou prirodzenosťou, že neverbálna komunikácií sa vyjadrujú emócie.     Všeobecne sa udáva, že veľká časť oznámenia v ľudskej komunikácii je odovzdávaná práve neverbálne. Pri bežnej komunikácii, kde je dôraz na oznamovanie faktov a logických informácií tvorí neverbálna komunikácia zhruba 30% zatiaľ čo pri vyjadrovaní emočného obsahu môže tvoriť až 90% oznámení.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia