ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Nefinančné pracovný kapitál (Noncash Working Capital)
Nefinančné pracovný kapitál (Noncash Working Capital), zvyčajne sa používa skratka NCWC, je pojem, ktorý označuje súčet zásob a pohľadávok.

Nefinančné pracovný kapitál (Noncash Working Capital), zvyčajne sa používa skratka NCWC, je pojem, ktorý označuje súčet zásob a pohľadávok.

výpočet:

NCWC = Zásoby + pohľadávky

Na čo je ukazovateľ nefinančného pracovného kapitálu v praxi?

Zo svojej podstaty má nefinančné pracovný kapitál nízku likviditu, pretože zásoby a pohľadávky možno ťažko predávať. Ako ukazovateľ sa sleduje pri riadenie pracovného kapitálu a to najmä jeho pomer v celkovom pracovnom kapitálu. Finančný manažér riadia jednotlivé zložky pracovného kapitálu, definuje jeho optimálne výške vzhľadom k objemu a charakteru predaja, sleduje lehoty a vymožiteľnosť pohľadávok. Všeobecne možno povedať, že nižší objem nefinančného pracovného kapitálu znamená efektívne riadenie obežných aktív, teda menej zásob, menej pohľadávok (kratšiu dobu splatnosti).

Ukazovateľ nefinančného pracovného kapitálu však nepatrí medzi často využívané ukazovatele.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia