ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je NDA (Non-disclosure agreement) Dohoda o mlčanlivosti
NDA (Non-disclosure agreement) je zmluva medzi dvoma stranami, ktoré si chcú za nejakým účelom vzájomne sprístupniť informácie a chcú obmedziť zaslanie sprístupnených vecí tretej strane.

NDA (Non-disclosure agreement), prekladá sa ako Dohoda o mlčanlivosti alebo Dohoda o dôvernosti, v praxi sa bežne používa skratka NDA, je zmluva, ktorá sa uzatvára medzi dvoma stranami, ktoré si chcú za nejakým účelom vzájomne sprístupniť alebo oznámiť know-how, vedomosti, informácie alebo dáta a chcú obmedziť ich využítie druhou stranou mimo dohodnutý účel spolupráce a odovzdanie sprístupnených vecí tretej strane.

Na čo sa používa NDA v praxi?

Organizácie používajú NDA pri vzájomnom prvotnom zverejneniu alebo sprístupneniu dôverných informácií alebo dát spravidla v situácii podávaní ponuky či obchodného rokovania. Teda typicky ešte pred podpísaním dodávateľskej alebo inej obchodnej zmluvy. Pomocou NDA sa chránia obchodné tajomstvo, know-how alebo vedomostí a iné dôverné informácie, ktoré strany vzájomne nadobudnú v rámci rokovaní.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia