ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Nástup zamestnanca (Onboarding)
Onboarding je proces nástupu a adaptácie nových zamestnancov, ktorý ich rýchlu orientáciu a začlenenie do firmy, tímu spolupracovníkov i pracovného procesu.

Nástup a adaptácia nového zamestnanca (anglicky Onboarding) je proces adaptácie, ktorý umožňuje novým zamestnancom ich rýchlu orientáciu a začlenenie do firmy, tímu spolupracovníkov aj pracovného procesu.

Význam nástupu a adaptácia nových pracovníkov v praxi

Prvé dni v novej firme sú tou najkrehkejšie dobou v kariére každého človeka. Po nástupe zažíva zamestnanec veľa zmien a dostáva veľa nových informácií, ktoré musí byť schopný absorbovať. Musí si zvyknúť na novú kultúru, nové pravidlá (smernica) a nových kolegov. Ak celý proces nástupu, adaptácie a celkové socializácie človeka prebehne hladko, nájde nový zamestnanec požadovaný vzťah k práci a svoju výkonnosť oveľa rýchlejšie. Aby bol proces nástupu úspešne by mal zahŕňať minimálne tieto veci:

 • Podpísanie pracovnej zmluvy
 • Obstaranie a podpis formálnych náležitostí vyplývajúcich z platnej legislatívy (mzdový a evidenčný list)
 • Obstaranie ďalších informácií k zamestnancovi plynúcich zo zvyklostí evidencie zamestnanca v danej firme
 • Informácie o firme, základných pravidlách, o firemnej kultúre, vrátane toho ako sa obliekať
 • Informácie o firemnej stratégii
 • Detailné informácie o svojej pracovnej náplni
 • Informácie o spôsobe hodnotenia osobnej výkonnosti
 • Informácie aj bežných prevádzkových procesoch (choroba, dovolenka)
 • Informácie o základných povinnostiach
 • Informácie o zamestnaneckých benefitoch
 • Socializácia a začlenenie do kolektívu, zoznámenie s najbližšími spolupracovníkmi a nadriadenými
 • Ďalšie pracovné kontakty
 • Nastavenie základných pracovných podmienok - odovzdanie pracovného miesta, pomôcok, vybavenie, prípadne ďalších oprávnení (napr. Heslá, kľúče)
 • Absolvovanie ďalších zákonných, bezpečnostných alebo odborných školení

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia