ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Národné (centrálne) banky (National (Central) Banks)
Hlavným poslaním a cieľom Národné banky je dbať na vnútornú (cenovú) a vonkajšie (kurzovú) stabilitu men a tim vytvárať predpoklady trvalého hospodárskeho hrdzu jednotlivých štátov.

Hlavným poslaním a cieľom národných (centrálnych) bank je dbať na vnútorné (cenovú) a vonkajšie (kurzovú) stabilitu men a tim vytvárať predpoklady trvalého hospodárskeho rastu jednotlivých statu. Základným predpokladom je preto nezávislosť centrálnych bánk. Tieto centrálne banky dale presadzujú regulácia a medzinárodné štandardy vydávané medzinárodnými finančnými inštitúciami alebo Bazilejským výborom pre bankový dohľad.

V rámci EÚ vznikla v ROKU 1998 Európska Centrálna banka, ktorá je spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov EÚ súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Základnými úlohami ESCB sú: definovať menovú politiku vykonávať ES, vykonávať devízové ​​operácie, držať spravovať oficiálne devízové ​​rezervy členských štátov, podporovať plynulé fungovanie platobných systémov.

Celosvetové fórum centrálnych bánk prebieha na pude Banky pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements - BIS). Táto najstaršia medzinárodná finančná inštitúcia založená roku 1930 zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu národných centrálnych bánk a také zaisťuje bankové služby pro národnej banky i medzinárodné organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace inštitúcie:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá