ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Náklady obetovaných príležitostí (Opportunity Costs)
Náklady obetovanej príležitosti predstavujú hodnotu nejhodnotnějšího statku, činnosti, alternatívy, ktorá musí byť obetovaná v prospech zvoleného statku, činnosti, alternatívy.

Náklady obetovanej príležitosti (Opportunity costs) sú pojmom ekonómie. Pri rozhodovaní ide o hodnotu nejhodnotnějšího statku, činnosti, alternatívy, ktorá musí byť obetovaná v prospech zvoleného statku, činnosti, alternatívy.

Príklady: Ak firma výrazne investuje do IKT, musí oželieť investíciu do výrobnej technológie.

Náklady obetovanej príležitosti patrí medzi implicitné náklady. Spolu s explicitnými nákladmi (skutočne vynaložené peniaze, práca, materiál, kapitál a pod) tvoria ekonomické náklady.

Pri kalkulácii ekonomického zisku postupujeme nasledovne:

Ekonomický zisk = Celkové príjmy - Ekonomické náklady

Ekonomický zisk = Celkové príjmy - (Explicitné náklady + Implicitné náklady)

Náklady obetovanej príležitosti v praxi: Pri rozhodovaní je potrebné nezabúdať na najhodnotnejšiu alternatívu, ktorá musí byť obetovaná (nemôže sa uskutočniť) v prospech zvolenej alternatívy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia