ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Náklady (Costs)
Náklady znamenajú vyjadrenie peňažnej hodnoty všetkých spotrebovaných vstupov pri produkcii výrobkov alebo služieb.

Náklady znamenajú vyjadrenie peňažnej hodnoty všetkých spotrebovaných vstupov pri produkcii výrobkov alebo služieb. Náklady je suma peňažných hodnôt, ktoré organizácia účelne vynaložila na získanie výnosov, bez ohľadu na to, či boli v danom období skutočne zaplatené. Náklady možno tiež vyjadriť ako spotrebu zdrojov. Náklady možno členiť podľa niekoľkých hľadísk:

Kalkulačné členenie nákladov - členenie používané v manažérskom účtovníctve, controllingu:

Členenie nákladov podľa závislosti od objemu vykonávaných výkonov:

Špecifické typy nákladov sú:

Náklady v praxi: Sledovanie nákladov je jednou zo základných nutnosťou každej organizácie. Je na jej zvážení, v akej podrobnosti bude náklady sledovať pre svoje vlastné účely (manažérske účtovníctvo). Vo väčšine štátov je základná štruktúra sledovanie nákladov daná legislatívou pre účely vedenia účtovníctva. Náklady spolu s výnosy tvorí hospodársky výsledok.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia