ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Nadnárodná korporácia (Multinational corporation)
Nadnárodna korporácia (Multinational corporation, používa sa skratka MNC) je taký podnik, firma so sídlom v jednej krajine, ktorá svoju činnosť prevádzkuje vo viacerých krajinách alebo štátoch prostredníctvom zahraničných, vlastnených alebo kontrolovaných dcérskych spoločností.

Nadnárodna korporácia (Multinational corporation, používa sa skratka MNC) je podnik, firma so sídlom v jednej krajine, ktorá svoju činnosť prevádzkuje vo viacerých krajinách alebo štátoch prostredníctvom zahraničných, vlastnených alebo kontrolovaných dcérskych spoločností. Nadnárodné korporácie vykonáva priame zahraničné investície v cieľových krajinách, operuje na území viacerých krajín / štátov, kde produkuje výrobky alebo služby ( nielen predáva ).

Za najstaršie nadnárodné korporácie sú považované koloniálnej východoindickej spoločnosti (napr. Britská Východoindická spoločnosť), ktoré vznikali v priebehu 17. storočia vďaka obchodu s ázijskými komoditami, ako bol čaj, korenie, látky alebo šperky.

Ako vyzerá nadnárodna korporácia v praxi?

Dôvodom vzniku nadnárodných korporácií je hľadanie nových trhov pre odbyt výrobkov alebo služieb, hľadanie umiestnenie efektívnejšie a úspornejšie výroby (zvyčajne v štátoch s nižšími nákladmi na výrobu). Nadnárodné korporácie môžu využívať úspory z rozsahu vďaka hromadnej výrobe a môžu tiež profitovať na lokálnych trhoch z monopolného postavenie. Niekedy používajú nekalé praktiky, ako je cenový dumping. Ďalšie kontroverzné témy spojené s MNC sú lobbying, využívania detskej práce, využívanie daňovej optimalizácie v daňových rajoch, hrozba vystúpenie z trhu alebo zneužívania ochrany intelektuálneho vlastníctva k ochrane vlastného trhu.

Nadnárodné korporácie kontrolujú 1 / 3 svetového obchodu, väčšina nadnárodných korporácií má sídlo v rozvinutých priemyselných krajinách. Najviac nadnárodných korporácií sa nachádza v týchto odvetviach:

  • Primárny sektor (Suroviny) - napríklad ropné spoločnosti Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, BP, Chevron, Total
  • Finančné služby (banky, poisťovne) - napríklad ING Group, Japan Post Holdings, General Electrics, Dexia Group, Alianz, HSBC Holdings
  • Potravinárstvo a predaj tovaru - napríklad Wal-Mart Stores, Coca-cola, Nestle, Pepsico, Kellogs, Mars
  • Výroba a priemysel (sekundárny sektor) spoločnosti - Toyota Motor, Volkswagen, State Grid, General Motors, Ford Motor, Daimler, AccelorMittal
  • Ďalšie služby kde sú najmä internetové spoločnosti, telefonické spoločnosti - napríklad AT&T, IBM, Google, Microsoft

Riadenie nadnárodných organizácií je spravidla centrálne, globálne rozhodovanie sú vykonávané materskou firmou, podobne výskum a vývoj je zvyčajne v materskej spoločnosti, pobočky v jednotlivých krajinách realizujú skôr výrobu. Rovnako tak zisk a dividendy sú v prevažnej miery odvádzané do materskej spoločnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia