ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je NACE - sektor služieb
Základné klasifikácia odvetví terciárneho sektora podľa NACE je nasledovné (zdroj NACE):

Základná klasifikácia odvetví terciárneho sektora podľa NACE je nasledovné (zdroj NACE):

Trieda Anglický názov Slovenský preklad
G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Veľkoobchod a maloobchod; oprava a údržba motorových vozidiel a motocyklov
H Transportation and storage Doprava a skladovanie
I Accommodation and food service activities Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvá
J Information and communication Informačné a komunikačné činnosti
F Financial and insurance activities Finančné a poisťovacie činnosti
L Real estate activities Činnosti v oblasti nehnuteľností
M Professional, scientific and technical activities Odborné, vedecké a technické činnosti
A Administrative and support service activities Administratívne a podporné činnosti
O Public administration and defence; compulsory social security Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
P Education Vzdelávanie
Q Human health and social work activities Zdravotná a sociálna starostlivosť
R Arts, entertainment and recreation Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti
S Other service activities Ostatné činnosti
T Activities of households as employers Činnosti domácností ako zamestnávateľov
U Activities of extraterritorial organisations and bodies Činnosti zahraničných organizácií

Poznámka: Toto je členenie podľa originálnej klasifikácie NACE. Slovenská varianta, teda SK NACE, ktorej garantom je Štatistický úrad Slovenskej republiky, má iné členenie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia