ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Mzdy (Payroll)
Pojem Mzdy a platy (Payroll) označuje súhrnne všetky činnosti ľudí alebo funkcie systému, ktoré sa týkajú výplaty miezd, platov, benefitov, bonusov a zrážok.

Pojem Mzdy a platy (Payroll) označuje agendu týkajúcu sa miezd, platov, benefitov, bonusov a zrážok. Niekedy sa pojem (v účtovníctva) používa tiež na označenie súhrnu vyplatených miezd a platov všetkým pracovníkom v určitej perióde (týždeň, mesiac, rok). Mzdy a platy sú z dôležitých častí personalistiky a riadenia ľudských zdrojov.

Mzdy a platy v praxi: Mzdy a platy sú zásadné súčasťou správy zdrojov organizácie a celého účtovníctva. Je to jedna z oblastí podnikových procesov, ktorá je silne závislá na legislatíve konkrétneho štátu, kde sú pracovníci zamestnaní a platení. K správnemu spracovanie miezd a platov je potrebná dôkladná znalosť zákonov. Majú vplyv na výšku odvedených daní, preto rad organizácií využíva externé zabezpečenie týchto služieb odborníkmi (tzv. Payroll Outsourcing). Mzdy a platy tvoria významnú časť nákladov organizácií a majú značný vplyv na morálku a motiváciu zamestnancov. Včasnosť a správnosť výpočtu miezd, platov a zrážok je preto dôležitá.

V dnešnej dobe sa prakticky nezaobídu bez podpory aplikačného softvéru. Sú buď súčasťou veľkých ERP systémov alebo súčastí HRM systémov alebo existujú ako samostatné riešenie (Riešenia pre mzdy a platy)

Kalkulácie podkladov pre mzdy a platy prebieha na základe rôznych podkladov, takže je zvyčajne silne previazaná na ďalšie procesy a systémy v organizácii.

  • Výkonová mzda (napr. Výkazy práce)
  • Časová mzda (dochádzka, timesheet)
  • Benefity (využívanie auta, prejdené kilometre)
  • Dovolenka (čerpaná dovolenka)

Výsledkom spracovanie miezd a platov je vyplatená mzda, mzdový lístok a podklady pre výpočet daní, zrážok a odvodov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia