ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


MSP ® (Managing Successful Programmes)

MSP ® (Managing Successful Programmes) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC) . Ide o publikáciu s najlepšou praxou pre riadenie programov.

MSP definuje riadenie programov ako “koordinované organizovanie, smerovanie a implementácia dokumentov alebo projektov a zmenových aktivít s cieľom dosiahnuť výstupov a benefitov, ktoré majú pre organizáciu strategický význam”. MSP framework je založený na troch kľúčových konceptoch:

  • MSP Principles (MSP Princípy)
  • MSP Governance
  • MSP Transformational Flow (MSP Transformačný tok)

Využitie najlepšej praxe MSP v praxi: Adoptováním MSP do svojich pravidiel získa organizácie štruktúrovaný rámec, ktorý pomáha vyhnúť sa bežným problémom a chybám a dosiahnuť strategických cieľov.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Poznámka: MSP® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.