ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je MSA (Measurement System Analysis)
MSA (Measurement Systems Analysis), v preklade Analýza meracieho systému alebo analýza systému merania, nepřekládád sa, používa sa skratka MSA, je sada postupov pre vyhodnotenie nastaveného systému merania. MSA analytická technika pre posúdenie systému merania, ktorá je však súčasťou nejakého systému riadenia kvality - buď podľa spomínanej normy QS 9000, alebo iné normy či celostnej metódy riadenia kvality (TQM, SixSigma).

MSA (Measurement Systems Analysis), v preklade analýza meracieho systému alebo analýza systému merania, neprekladá sa, používa sa skratka MSA, je sada postupov pre vyhodnotenie nastaveného systému merania. MSA vychádza z meraní kvality v automobilovom priemysle a stala sa súčasťou normy QS 9000, presnejšie 3. vydanie. Sama o sebe je MSA analytická technika pre posúdenie systému merania, ktorá je však súčasťou nejakého systému riadenia kvality - buď podľa spomínanej normy QS 9000, alebo iné normy alebo celostnej metódy riadenia kvality (TQM, SixSigma).

Využitie analýzy MSA v praxi: Hoci bola pôvodne vyvinutá v automobilovom priemysle, používa sa vzhľadom k svojej praktickosti a univerzálnosti tiež v ďalších odvetviach. Metóda MSA sa používa pre hodnotenie ako samotného meradla (napr. kalibrovaného meradla), tak na posúdenie celého systému merania (odtiaľ skratka Measurement System Analysis). Metóda sa zameriava na analýzu zdrojov neistôt v celom procese meranie, pretože vychádza z predpokladu, že pre meranie nestačí mať len presné meradlo, ale vplyv môžu mať aj iné faktory a preto hodnotí merací systém ako celok. Cieľom je zistiť vplyv rôznych faktorov na variabilitu výsledkov meraní, teda aký majú faktormi v celom procese merania vplyv na premenlivosť výsledkov (napríklad operátora). Metóda MSA preto využíva a obsahuje ďalšie štatistické metódy a techniky. Metóda MSA kladie dôraz na opakovateľnosť a reprodukovateľnosť meraní (R&R - Repeatability and Reproducibility).

Hlavným cieľom je vylepšenie presnosti celého systému merania.

Kroky v rámci MSA sú nasledovné:

  • Určiť spôsobilosť systému merania
  • Určiť zdroje variability systému merania
  • Popísať zdroje variability štatistickými a metrologickými veličinami
  • Priniesť potrebné informácie o systéme merania

Metóda MSA je jednou zo záväzných príručiek normy QS 9000.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia