ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


MoV ® (Management of Value)

MoV® (Management of Value) - je metodika vlastnená a vydávaná Cabinet Office (ex OGC). Je určená pre riadenie toku hodnoty v organizácii, teda spôsobu, ako efektívne dosiahnuť ciele s dostupnými zdrojmi bez toho, aby bola znížená kvalita.

Využitie metodiky MoV v praxi: Cieľom Management of Value je pomôcť organizáciám využívať ucelenú metodiku a rozšíriť ich praktické skúsenosti a pomôcť tak dodávať hodnotu s lepším využitím svojich zdrojov. MoV spája metodiku a sprievodca, ktorý je zameraný na riadenie projektového portfólia, ​​programov a projektov v súkromnom i verejnom sektore, ktorý je známy ako P3RM guide (Portfolio, Programme, Project and Risk Management).

Management of Value je určená pre senior management (top management).

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Poznámka: MoV® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.