ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Motivácia, motivovanie a motivačný teórie
Motivácia je jedným zo základných psychických procesov. Motivácia je vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje konanie človeka. Motivácia môže byť aktivovaná pomocou rôznych stimulov (stimulačných či aktivizačných faktorov). Motivácia úzko súvisí s výkonnosťou človeka.

Motivácia je jedným zo základných psychických procesov. Motivácia je vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje konanie človeka. Motivácia môže byť aktivovaná pomocou rôznych stimulov (stimulačných či aktivizačných faktorov). Motivácia úzko súvisí s výkonnosťou človeka.

Motivovanie je úsilie jedného ľudského jedinca alebo jedincov vytvoriť u iného jedinca (iných jedincov) motiváciu pre požadované správanie a v praxi je nutnou súčasťou riadenie, a vychádza z toho, že človeku sa z hľadiska jeho prirodzených pohnútok nechce pracovať, pokiaľ nemá motiváciu.

Sebamotivovanie je úsilie ľudského jedinca motivovať sám seba.

Motivácia v praxi: Cieľom motivovania v organizácii je aktivovať jednotlivých pracovníkov, podnietiť ich vnútorné hnacie sily a usmerniť jeho správanie k dosiahnutiu určitého cieľa. Pre organizácie je motivovanie jedincov jedným z kľúčových faktorov úspechu. V organizáciách sa pomocou motivácie sa vytvára a podnecuje u ľudí vnútorný záujem, ochota a chuť sa angažovať pri plnení im zverených úloh a cieľov organizácie. Motivácia sa zjednodušene vzťahuje na dosiahnutie určitého cieľa a uspokojenie z jeho dosiahnutia. Kľúčové je dosiahnutie skutočného vnútorného odhodlania.

Základné rozdelenie motivačných faktorov je na:

  • Pozitívna motivácia - je založená na odmene za lepšie výkony:
    • Faktor hmotnej zainteresovanosti
    • Faktor morálneho ocenenia
    • Faktor sebarealizácie
  • Negatívna motivácia - je založená na silových faktoroch: *Faktory existenčné
    • Faktor strachu (obava o prácu alebo o pracovné miesto)

Najznámejšie motivačné teórie:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia