ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


M_o_R ® (Management of Risk)

M_o_R® (Management of Risk) - je framework určený pre riadenia rizík v organizácii. Je vlastnený a vydávané Cabinet Office (ex OGC). M_o_R je flexibilný a robustný rámec, ktorý umožňuje organizáciám hodnotiť opakovane ich riziká.

Využitie metodiky M_o_R v praxi: Management of Risk je framework, sada odporúčania, ktoré pomáhajú hodnotiť riziká z niekoľkých úrovní (perspektív): strategickej, programovej, projektovej a prevádzkovej.

Rámec MoR je rozdelený do troch publikácií:

  • M_o_R Principles - základy riadenia rizík
  • M_o_R Approach - ako sú princípy riadenia adoptované v konkrétnej organizácii
  • M_o_R Processes - definuje štyri základné procesy riadenia rizík, vstupy, výstupy, aktivity, hodnotenie a kontrolu

Je určená pre osoby s rozhodovacou právomocou a manažérov, ktorí sú zodpovední za riadenie rizík naprieč organizáciou.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace profesie:

Súvisiace oblasti riadenia:

Poznámka: M_o_R® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.