ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Monopol
Monopol je pojem ekonomickej teórie i praxe. Je protipólom dokonalej konkurencie. Ide o situáciu, keď ponuku jediného produktu zaisťuje jediná firma.

Monopol (monopoly) je pojem ekonomickej teórie i praxe. Je protipólom dokonalej konkurencie. Ide o situáciu, kedy ponuku jediného výrobku alebo služby na trhu zaisťuje jediná firma.

Monopol v praxi: Pretože v podmienkach monopolu nedochádza k cenovej konkurencii na strane ponuky, môže si monopolné výrobca účtovať vyššiu cenu, než keby výrobcov bolo väčšie množstvo.

Pokud trhový dopyt môže uspokojiť svojou produkciou jedna firma s nižšími priemernými nákladmi, ako keby bolo v odvetví viac firiem, jedná sa o prirodzený monopol.

Zneužitie monopolného postavenia môže byť zo strany štátu dôvodom k zásahu vo forme:

  • Cenové regulácie
  • Zvýšenie daní
  • Zoštátnenie
  • Protimonopolných zákonov
  • Iných foriem ekonomickej regulácie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia