ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Model rozhodovaní a vedení podľa Vrooma, Yettona a Jago
Model rozhodovanie a vedenie Vroom, Yetton a Jago je rozhodovací model/model vedenia ktorý je založený na piatich štýloch vedenia a sade otázok v podobe rozhodovacieho stromu, respektíve matematického expertného modelu.

Model rozhodovanie a vedenie Vroom, Yetton a Jago (Vroom-Yetton-Jago Normative Leadership Decision Model) je rozhodovací model/model vedenia ktorý je založený na piatich štýloch vedenia a sade otázok v podobe rozhodovacieho stromu, respektíve matematického expertného modelu. Model Vroom, Yetton a Jago je novšou verziou pôvodného modelu Vroom-Yetton, ktorý využíval rozhodovací strom. Novšia verzia modelu používa expertný systém založený na matematickom výpočtu. Model je založený na dvoch faktoroch, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú efektívnosť rozhodnutie a voľbu vhodného štýlu rozhodovania a riadenia manažéra a to:

 • Kvalita rozhodnutie
 • Akceptovateľnosť rozhodnutie - miera akceptovateľnosti manažérskeho rozhodnutia alebo príkazu zamestnanci

Využitie modelu Vroom-Yetton-Jago v praxi: Model poskytuje praktický rámec pre to, aký štýlu rozhodovania a riadenia zvoliť v danej situácii. Nie každú situáciu sa dá totiž riešiť rovnakým spôsobom, na niektoré sa hodia viac autoritatívne štýl, pre niektoré situácie je vhodnejšie štýl demokratický či skupinový. K rozhodovaniu ktorý prístup zvoliť sa používa sada siedmich otázok pomocou ktorých by malo byť možné popísať celú situáciu a určiť štýl vedenia:

 • Má problém kvalitatívne požiadavky?
 • Mám dostatok informácií ku kvalitnému rozhodnutiu?
 • Je problém štrukturovaný?
 • Je dôležité pre efektívne zavedenie, aby podriadení prijali rozhodnutie?
 • Rozhodnem Ak sám, možno predpokladať, že podriadení toto prijmú?
 • Zdieľajú podriadení organizačné ciele, ktoré sa majú pri riešení dosiahnuté?
 • Možno predpokladať, že vybrané riešenie vyvolá konflikt medzi podriadenými?

Na ich základe sa odvodí najvhodnejší štýl vedenia pre danú situáciu a to jeden z týchto piatich základných štýlov vedenia:

 • Autokratický štýl (AI) = manažér sám rieši problém
 • Autokratický štýl (AII) = manažér sám rozhoduje na základe informácií od podriadených
 • Poradný štýl (CI) = manažér konzultuje jednotlivo s podriadenými konzultáciu, ako by problém riešili, všetko zváži a rozhodne sa sám
 • Poradný štýl (CII) = manažér problém rieši kolektívne na porade a konzultuje možné riešenia, potom všetko zváži a rozhodne sa sám
 • Skupinový štýl rozhodovania (GII) = všetci spoločne sa snažia nájsť riešenie, manažér má úlohu koordinátora, je pripravený vziať na seba zodpovednosť za rozhodnutie kolektívu

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiaci osobnosti:

Súvisiace oblasť riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia