ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Detaily týkajúce sa bezpečnosti sú opísané v Politike bezpečnosti, ďalšie podmienky sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach.

** Managementmania.com LLC ** (ďalej len “MM” alebo “my” alebo “Prevádzkovateľ”) poskytuje odbornú platformu (ďalej len “platforma”), ktorá je určená pre profesionálov, firmy a iné organizácie (ďalej len “klienti” alebo “vy”). Produkty a služby teda používate pre svoje podnikanie, odborné diskusie, hľadanie odborných kontaktov, zvyšovanie vedomostí alebo produktivity. Táto politika súkromia predstavuje náš záväzok o tom, aká osobné dáta ukladáme a ako s nimi zaobchádzame.

Úvodné vyhlásenia k ochrane osobných údajov

 • Ako poskytovateľ platformy si uvedomujeme dôležitosť bezpečnosti a súkromia vás i vašich dát, a preto má pre nás prvoradý význam je chrániť. K tomu sa cítime plne zaviazaní.
 • Držíme vaše dáta v bezpečí a chránime ich pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami.
 • Vaše súkromie je pre nás priorita. Uchovávame iba osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, prevádzky platformy a zaistenie bezpečnosti všetkých našich užívateľov.
 • S vašimi údajmi aj s údajmi vašich užívateľov zásadne zaobchádzame etickým spôsobom, teda s nimi nijako neobchodujeme ani ich nezdieľame so žiadnymi tretími stranami v rozpore s touto politikou ochrany osobných údajov.

Managementmania ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti

Komu je platforma určená?

Platforma je určená profesionálom, pracovníkom a študentom zameraným na odbory manažmentu. Naše služby nie sú určené ani zamerané pre deti mladšie ako 18 rokov a ani bez súhlasu rodičov nezhromažďujeme o deťoch dáta. Ak Vám je menej ako 18 rokov, prosím nevyužívajte náš servis za žiadnych okolností.

 • My poskytujeme platformu, ktorú vy ako klient, používateľ alebo návštevník využívate.
 • Návštevník môžete prechádzať obsah a zvyšovať svoje odborné znalosti alebo rozširovať svoju profesionálnu sieť
 • Všetky dáta a informácie, ktoré uložíte do platformy môžete držať ako privátne alebo ich môžete zverejniť
 • V prípade účasti v odborných diskusiách, blogovanie, recenziách a ďalších podobných aktivitách informujete svoj osobný profesijný názor, ktorý reprezentuje vaše skúsenosti a odbornosť.
 • Ako užívateľ svojich správaním zvyšujete svoju odbornú reputáciu v komunite ďalších užívateľov a návštevníkov MM
 • Vaša odbornosť, názory a správanie sú súčasťou budovania vašej osobné reputácie
 • MM žiadnym spôsobom nezasahuje do privátnych častí vášho obsahu a rešpektuje súkromie vašich dát a informácií.
 • MM si vyhradzuje právo odstrániť obsah z verejných častí vášho obsahu, alebo znížiť vašu reputáciu či zablokovať váš užívateľský účet, ak vami vytváraný obsah alebo správanie v platforme je zjavne v rozpore s právnymi predpismi, alebo ohrozuje iných používateľov alebo ak je na to MM upozornená ostatnými užívateľmi.
 • Vy ste zodpovední za to, aké dáta do systému vložíte a údaje, ktoré v systéme zverejníte reprezentujú vaše názory.
 • Za dáta vložené do platformy odpovedáte len vy. Výhradne vy ste teda zodpovední za to, že dáta vložené do platformy nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
 • V záujme zvyšovania alebo udržiavanie osobné reputácie v rámci platformy je v záujme samotných užívateľov používať pravdivé údaje, ktoré nebudú ostatné zavádzať používateľa.
 • V prípade uvádzania nepravdivých, mylných, zavádzajúcich alebo dokonca lživých informácií, ktoré môžu nejakým spôsobom ohroziť alebo negatívne ovplyvniť ostatných užívateľov si je užívateľ vedomý, že sa môže dopúšťať porušovania.
 • Pretože MM nezasahuje do spracovania dát a do dát aktívne nezasahujú ani funkcie systému (bez akcie vyvolané alebo naplánované užívateľom), je MM Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, nie je v úlohe spracovateľa. (Čl. 1 ods. 1 písm. B) smernice 2015/1535, na ktoré odkazuje Nariadenie)
 • MM je webová aplikácia postavená na trojvrstvovej architektúre, teda všetky dáta sú uložené na serveroch, zariadení užívateľov dáta iba zobrazujú.
 • Na zariadeniach užívateľov nie sú uložené žiadne dáta. V prípade straty počítača alebo telefónu tak o žiadne dáta neprídete. sú tu uložená iba technické dáta a technická cookies.
 • Na zariadeniach užívateľov musíte chrániť prihlasovacie údaje užívateľov proti ich zneužitiu alebo odcudzeniu
 • Komunikácia medzi serverom a zariadením užívateľa je chránená šifrovaným spojením (https)
 • Dáta sú pravidelne zálohované
 • K osobným dátam môžu iba používatelia s príslušným oprávnením
 • K verejným dátam majú prístup ďalší užívatelia, prípadne návštevníci platformy
 • K dátam, ktoré zverejníte môžu ďalší návštevníci alebo používatelia portálu
 • Dáta sú uložené v bezpečných úložiskách, v bezpečných a profesionálnych dátových centrách
 • Používame len profesionálne dátové centrá s vysokou mierou bezpečnosti (aj fyzickej bezpečnosti a ochrany proti nehodám a živelným pohromám)
 • MM ponúka svoje služby v dátovom regióne Európska únia.
 • Detailný popis je uvedený v Politike bezpečnosti.

Managementmania správca osobných údajov

Aké osobné údaje zbierame a prečo

Údaje o klientoch

Uchovávame kontaktné údaje užívateľov nutné pre registráciu aj prevádzku jeho užívateľského konta a platených služieb platformy. Údaje pre fakturáciu za naše služby z dôvodov plnenia zmluvy a ochrany proti zneužitiu alebo pre odvrátenie bezpečnostných hrozieb.

 • Meno a priezvisko
 • E-mail užívateľa
 • IČO, DIČ (osobný údaj len pre fyzické podnikajúce osoby)
 • Ďalšie fakturačné údaje
 • Údaje o platobnej karte neuchovávame, využívame zabezpečené služby Stripe

Kontaktné údaje sú tiež využívané pre informovanie o zmenách v systéme, výpadkoch, dôležitých termínoch, nestržení platby a podobne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné využívať platené služby. Klient sám zadáva v procese registrácie služby a edituje tieto svoje údaje.

Údaje o užívateľoch

Uchovávame kontaktné údaje užívateľov nutné pre registráciu aj prevádzku jeho užívateľského konta a platených služieb platformy. Okrem prihlasovacích údajov sú ďalšie údaje nepovinné, na účely lepšej sebaprezentácia v odbornej komunite. Každý užívateľ sa prihlasuje pomocou svojho e-mailu, jeho rozhodnutím je, či použije osobné e-mail alebo e-mail bez identifikácie svojej osoby. V záujme zvyšovania reputácia je používať pravdivé údaje, ktoré nebudú ostatné zavádzať používateľa.

 • Meno a priezvisko
 • E-mail užívateľa
 • Profesijný životopis - úplne dobrovoľný, užívateľ si sám rozhoduje a spravuje svoje údaje   * súhrn   * Profesijná dráha - študijné, zamestnanecká alebo iná profesijná dráha   * Zručnosti a špecializácie   * Osobné certifikáty   * Ďalšie informácie

V prípade zrušenia účtu klienta archivujeme meno a email pre účely požiadavke obnovy účtu a ako ochranu proti zneužitiu a podvodom. Tieto údaje sú archivované pre uvedené účely a aktívne s nimi nepracujeme ani nikam neposkytujeme. Kontaktné údaje sú tiež využívané pre informovanie o zmenách v systéme, výpadkoch, dôležitých termínoch, nestržení platby a podobne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné využívať platené služby. Užívateľ sám zadáva v procese registrácie služby a edituje tieto svoje údaje.

Údaje o návštevníkoch

Používame informácie, ktoré používame pre zlepšenie užívateľské skúsenosti a pohodlnosti a prispôsobenie prostredia platformy potrebám užívateľov i návštevníkov pri prechádzaní stránok platformy. Informace’jsou zbierané automaticky a tie ktoré sú zhromažďované na základe našich služieb prostredníctvom cookies a podobných technológií z dôvodov:

 • Personalizácia našich služieb ako pamätania používateľa alebo návštevníka, ktoré bude alebo nebude pokračovať pre ďalšie prihlásenie
 • Zaistenie zobrazovanie personalizovaného obsahu v rámci platformy
 • Pre monitoring a analýzu efektívnosti a bezpečnosti našich služieb a zabezpečenie marketingových aktivít tretích strán

S kým a v akých situáciách zdieľame?

 • S údajmi Návštevníkov, Klientov ani užívateľov zásadne neobchodujeme ani ich nezdieľame so žiadnymi tretími stranami, ak to nevyžaduje legislatíva alebo obchodný záujem klienta.
 • Treťou stranou s ktorou nevyhnutné osobné informácie zdieľame je napríklad obchodný zástupca v regióne alebo odborný partner, ktorý je v geografickej dostupnosti klienta alebo má inú odbornosť, ktorá je pre klienta dôležitá.
 • Údaje o potenciálnych klientoch, klientoch alebo užívateľoch môžu byť zdieľané s obchodnými partnermi, ak je obchodný partner kontaktnou osobou pre klienta. Klient je v takejto situácii v kontakte s obchodným zástupcom alebo s odborným partnerom, pretože buď cez neho licencie vydal alebo ho využíva k odborným službám a takého konkrétneho partnera teda pozná. Oficiálny zoznam obchodným partnerov, ktorí majú s nami podpísanú partnerskú zmluvu je uvedený tu.

Aké sú vaše práva?

Každý užívateľ má plne pod kontrolou informácie, ktoré o sebe zverejňuje a ukladá v platforme. Prostredníctvom svojho účtu môže tieto informácie meniť, opraviť, prípadne svoj účet úplne zmazať. Formou samoobsluhy môže tak obstarať všetky svoje práva, ako sú

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu údajov
 • Právo na prenosnosť
 • Právo na výmaz

Procesy ochrany osobných údajov

 • Naši pracovníci sú si vedomí nutnosti bezpečnosti dát a sú školení ohľadom bezpečnosti dát.
 • Máme nastavené bezpečnostné procesy v súlade s požiadavkami normy ISO 27000, a pravidelne preverujeme naše vlastné procesy, naše dodávateľa aj našich partnerov.
 • Prístup k údajom majú len vybraní zamestnanci.
 • Všetky obchodné aj osobné údaje chránime silným zabezpečením a sú umiestnené v bezpečných úložiskách, používame výhradne šifrované spojenie cez HTTPS.
 • So všetkými partnermi máme platné zmluvy, máme nastavený proces ich výberu a zabezpečenie kvality.
 • Úniky osobných údajov   * Závažné porušenia sme povinní do 72 hodín nahlásiť dozornému úradu.   * O prípadnom závažnom úniku dát budú informovaní užívatelia, na ktorých dáta mal únik dopad, a to adekvátnymi metódami (e-mailom, na webových stránkach MM, správou v aplikácii MM)

Definícia

V zmysle tejto politiky sú pojmy definované takto:

 • “Vy” ste v úlohe klienta, užívateľa alebo návštevníka
 • “Klient” je entita, ktorá odsúhlasila obchodné podmienky a využíva niektoré z našich služieb.
 • “Používateľ” je konkrétna osoba, ktorá používa zákaznícky účet ako konkrétny užívateľ platformy alebo jej služieb.
 • “Návštevník” je osoba, ktorá navštevuje platformu bez prihlásenia
 • “Dáta” sú dáta, údaje, informácie a iný obsah, ktorý používatelia vkladajú do platformy.

MANAGEMENTMANIA.COM LLC sídlom 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castle County, Delaware 19803 (ďalej len “Prevádzkovateľ”) v Európskej únii zastúpená organizačnou zložkou MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizačná zložka, IČO 29163111, so sídlom Teslova 1202/3 , 30100 Plzeň, Česká republika, zapísaná pod spisovou značkou A 28923 na Krajskom súde v Plzni