ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Migrácia dát (Data migration)
Migrácia dát je proces kompletného prenosu dát z jedného systému do druhého.

Migrácia dát je proces prenosu dát medzi dvoma systémami, aplikáciami alebo diskovými poľami. Je to kompletný presun dát z jedného systému do druhého. Migrácia dát môže prebiehať medzi rôznorodými dátovými úložiskami, formáty či IT systémy.

Migrácia dát v praxi: Migráciu dát potrebujeme urobiť vždy, ak prechádzame z jedného informačného systému na iný a chceme preniesť, teda zmigrovat, dáta zo starého systému do nového (napríklad keď meníme účtovný systém, ERP systém, CRM systém). Potreba migrácie tiež nastáva, keď dôjde napríklad k fúziu spoločností. Migrácia dát sa tiež vykonáva, ak meníme dátové úložisko alebo operačný systém serverov. Takýto prenos dát medzi diskovými úložisku v dnešnej dobe veľmi uľahčuje virtualizácie.

Migrácia teda všeobecne znamená, že sa dáta dáta musia presunúť.

Kým migrácie dát medzi dvoma diskovými úložisku je viacmenej technická záležitosť, migrácie pri prechode z jedného systému na druhý je viac záležitosť vecnej správnosti dát a ich čistoty. Predstavte si, že potrebujete zmigrovat dáta o zákazníkoch alebo iné kmeňové dáta zo svojho súčasného účtovného systému do nového ERP systému. Musíte premýšľať o tom, či nový systém má aspoň takú štruktúru údajov (dát) ako starý systém - napríklad v starom systéme boli kontaktné údaje zákazníka súčasťou jeho adresy, v novom systéme sú kontaktné údaje vedú zvlášť alebo naopak. V takýchto prípadoch stojíte pred rozhodnutím, či a ako dáta prenášať (migrovať), či migráciu využiť na ich vyčistenie alebo či nebude lepšie začať znovu. Nejaké čistenie dát prebieha takmer vždy, pretože málokedy sú v starom systéme dáta v úplnom poriadku. Migrácia dát medzi systémami nie je rozhodne záležitosťou iba technickú a IT odborníkov, ale vyžaduje intenzívnu zapojenie tých ľudí, ktorí dáta v organizácii používajú a potrebujú, pretože len tí môžu povedať, aké dáta potrebujú, v akej štruktúre a kvalite.

Samotná migrácia môže prebiehať ručne alebo automatizovane - či skôr s minimálnymi manuálnymi zásahmi, pretože vždy je potrebné nejaké ručné práce, minimálne pri stanovení pravidiel a v kontrole prenesených dát. Typický postup pri migrácii dát je zhruba nasledovné:

  • Analýza rozsahu, objemu a formátu dát
  • Analýza cieľového zdrojového systému
  • Stanovenie pravidiel migrácie a štruktúry migrovaných dát
  • Príprava prevodného prostredie (aplikácií pre export, import, čistenie, kontrolu)
  • Integračné a migračné testy (odskúšaní exportu a importu dát)
  • Zálohovanie starých dát
  • Čistenie dát
  • Samotná migrácie dát
  • Kontrola a testovanie migrácie

Riziká migrácie dát spočívajú v nesprávne nastavenom návrhu toho, čo a ako sa má preniesť, vo stratených dátach, v nevyčistených dátach, či v chybne prenesených dátach. Dobre vykonaná migrácia dát prebehne s minimálnymi ručnými zásahmi, dáta sú prenesené kvalitne, alebo dokonca vyčistená a bez strát.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia