ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Miera samofinancovania investícií
Miera samofinancovania investícií, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku financovať plánované investície z vlastných zdrojov.

Miera samofinancovania investícií, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku financovať plánované investície z vlastných zdrojov.

výpočet:

Miera samofinancovania investícií = Prevádzkový CF / investície

kde:

  • Investícia je plánovaný objem investícií v ďalšom roku

Ak je hodnota ukazovateľa väčšia ako 1, podnik disponibilné príjmy použiť aj na iné účely, než na investície. Naopak ak je hodnota menšia ako 1, bude potrebné časť investícií financovať z externého zdroja.

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovateľa miera samofinancovania investícií v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov . Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia