ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metriky (Metrics)
Metriky - synonymá indikátory, ukazovatele. Metriky sú spôsoby a nástroje merania. Metrika (indikátor) vyjadruje stav určitého systému, napríklad jeho kvality, efektívnosti a nadobúda pri tom rôznych hodnôt. Pri riadení sa používajú indikátory aj pre definíciu a dosahovanie cieľov (prípadne ich žiaducich hodnôt).

Metrika - synonymá indikátor (indicator), ukazovateľ. Používajú sa tiež špecializované pojmy Performance indicator alebo Key performance indicator (KPI).

Metrika (indikátor) vyjadruje stav určitého systému, napríklad jeho kvality, efektívnosti a nadobúda pri tom rôznych hodnôt. Pri riadení sa používajú indikátory aj pre definíciu a dosahovanie cieľov (prípadne ich žiaducich hodnôt).

Metriky (Metrics) môžu byť:

  • Kvalitatívne - nečíselné vyjadrenie
  • Kvantitatívne - číselné vyjadrenie

V praxi je možné využívať kvantitatívnych aj kvalitatívnych metrík. Lepšie zrozumiteľné (resp. exaktnější) sú samozrejme kvantitatívne metriky, preto je vhodné pôvodne kvalitatívne parametre (subjektívne) formulovať aj kvantitatívne (objektívne hodnotou).

Například Kvalitu výrobku možno merať namiesto jednoduchého “áno-nie” alebo škály “výborný-dobrý-neutrálny-neuspokojivý-zlý” aj pomocou percenta reklamácií daného výrobku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia