ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Metódy sieťovej analýzy
Metódy sieťovej analýzy je skupina špeciálnych analytických metód (analytické techniky), ktoré sa používajú v prípadoch, kedy je potrebné analyzovať alebo optimalizovať nejakú sieť vzájomne prepojených a súvisiaceho prvkov, ktoré majú medzi sebou nejakú súvislosť.

Metódy sieťovej analýzy (Network Analysis) je skupina špeciálnych analytických metód (pozri analytické techniky), ktoré sa používajú v prípadoch, kedy je potrebné analyzovať alebo optimalizovať nejakú sieť vzájomne prepojených a súvisiaceho prvkov, ktoré majú medzi sebou nejakú súvislosť. Nachádzajú preto uplatnenie v oblasti riadenie projektov, kde prvky predstavujú kľúčové aktivity projektu vo vzájomnej časovej väzbe. Ďalšia možnosť použitia metód sieťovej analýzy je v oblasti logistiky a dopravy, kde prvky predstavujú strediska a závislosti sú priestorové (prenesene tiež časové). Metódy sieťovej analýzy sa sústredí na výpočet alebo optimalizáciu kritickej cesty medzi jednotlivými prvkami. Medzi základné metódy sieťovej analýzy patrí:

S metódami sieťovej analýzy súvisí pojem sieťový graf (Network Diagram), čo je zobrazenie projektu vo forme grafu, ktorý vyjadruje rôzne väzby medzi aktivitami projektu. Sieťové grafy a metódy sieťovej analýzy vychádzajú z Teórie grafov. V projektovom riadení sa využívajú sieťové grafy ako hranovo ohodnotené (definované), kde hrany grafu predstavujú činnosti v projekte a uzly ich nadväznosti (resp. udalosti medzi činnosťami), tak aj grafy uzlový ohodnotené (definované), kde uzly grafu reprezentujú činnosti a hrany vzťahy medzi nimi.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá