ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Metódy riadenia
Metódy riadenia (management methods) predstavujú spôsob, akým je riadená organizácia alebo podnik, jej zdroje, jej usporiadanie, procesy. Metódy riadenia tak ovplyvňujú zásadným spôsobom plánovanie, organizovanie a spôsob výkonu ďalších manažérskych funkcií. Ovplyvňujú riadenie buď celej organizácie (podniku) alebo jej určitej časti (napr. v určitej organizačnej jednotke).

Metódy riadenia (Management Methods) predstavujú konkrétny spôsob riadenia, teda spôsob akým je riadená organizácie, jej zdroja, procesy . Metódy riadenia tak ovplyvňujú zásadným spôsobom plánovanie, organizovanie a spôsob výkonu ďalších manažérskych funkcií. Ovplyvňujú riadenie buď celé organizácie (podniku) alebo jej určitej časti (napr. v určitej organizačnej jednotke). Na rozdiel od jednorazových analytických techník, ktoré riešia nejaký problém alebo situáciu, sú metódy riadenia používané kontinuálne, respektíve v dlhšom časovom období.

Špecifické metódy riadenia možno vztiahnuť k jednotlivým oblastiam fungovania organizácie:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia