ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Metódy prevencie rizík
Článok sa zaoberá metódami riadenia a analytickými technikami, ktorých predmetom je riadenie rizík. Riziká sú všadeprítomným javom súčasnej turbulentnej a diskontinuálne ekonomiky a význam riadenia rizík stále rastie.

Metódy prevencie rizika zahŕňajú všetky techniky a metódy riadenia, ktoré pomáhajú predchádzať zbytočným alebo predvídateľným rizikám. V podstate sem všeobecne patria všetky metódy, ktoré zvyšujú kvalitu (a tým znižujú riziká finančné a ďalšie), metódy plánovania, ​​prognózovania a využívanie najlepších skúseností (best practice). Využívaním najlepších skúseností alebo referenčných modelov dochádza k predchádzaniu negatívnych javov.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • Manažér rizík

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia