ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metóda PERT
Metóda PERT (Program Evaluation and Review Technique), neprekladá sa, používa sa pojem metóda PERT je jednou zo štandardných metód sieťovej analýzy. Metóda PERT je zovšeobecnením metódy kritickej cesty CPM. Táto metóda sa používa na riadenie zložitých podujatí majúcich stochastický charakter.

Metóda PERT (Program Evaluation and Review Technique), neprekladá sa, používa sa pojem metóda PERT. Je jednou zo štandardných metód sieťovej analýzy. Metóda PERT je zovšeobecnením metódy kritickej cesty CPM. Táto metóda sa používa na riadenie zložitých podujatí majúcich stochastický charakter. Tu sa trvanie každej čiastkovej činnosti chápe ako náhodná premenná majúca určité rozdelenie pravdepodobnosti. Empiricky bolo zistené, že v praxi toto najlepšie vystihuje tzv beta rozdelenie, ktoré lepšie vystihuje premenlivosť prevádzkových podmienok (napríklad banská prevádzka).

Cieľom modelov PERT je také usporiadanie činností, ktoré by zabezpečilo dodržanie termínu dokončenia projekte s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou. Základné odlišnosťou od metódy CPM je, že trvanie činnosti nie je presne známa, ale je daná iba s určitou pravdepodobnosťou. Táto doba trvania nie je konštantou, ale náhodnú veličinou s určitým rozdelením pravdepodobnosti. Vzhľadom k charakteru problémov riešených v rámci projektového riadenia, bolo pre klasické postupy zvolené rozdelenia pravdepodobnosti beta. Toto rozdelenie je veľmi blízke rozdelenie normálnemu, je spojité, jednovrcholové, mierne asymetrické, ale na rozdiel od normálneho je obojstranne ohraničené. 

Praktické využitie metódy PERT: Táto metóda môže slúžiť, rovnako ako ostatné metódy sieťovej analýzy, pre odhad doby trvania projektu. Je používaná alternatívne k metóde CPM. Predovšetkým je metóda PERT využívaná v rámci riadenie projektov av oblasti logistiky a dopravy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia