ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metóda kritickej cesty - CPM (Critical Path Method)
Metóda kritickej cesty CPM patrí medzi základné deterministické metódy sieťovej analýzy. Jej cieľom je stanovenie doby trvania projektu na základe dĺžky tzv kritickej cesty. CPM umožňuje uľahčiť efektívnu časovú koordináciu čiastkových, vzájomne na seba nadväzujúcich aktivít v rámci projektu.

Metóda kritické cesty CPM (Critical Path Method) patrí medzi základné deterministické metódy sieťovej analýzy. Jej cieľom je stanovenie doby trvania projektu na základe dĺžky tzv kritickej cesty, čo je sled vzájomne závislých činností s najmenšou časovou rezervou. Metóda CPM umožňuje uľahčiť efektívnu časovú koordináciu čiastkových vzájomne nadväzujúcich na seba aktivít v rámci projektu.

Čo je kritická cesta?

Kritická cesta je definovaná ako (časovo) najdlhšia možná cesta z počiatočného bodu grafu do koncového bodu grafu. Každý projekt má minimálne jednu kritickú cestu. Každá kritická cesta sa skladá zo zoznamu činností, na ktorej by sa mal manažér projektu najviac zamerať, ak chce zabezpečiť včasné dokončenie projektu. Dátum dokončenia posledného úlohy na kritickej ceste je zároveň dátumom dokončenia projektu. Pre kritické úlohy platí, že ich celková časová rezerva a teda aj voľná časová rezerva je rovná nule, tzn., Že zdržanie začiatku tejto úlohy alebo predĺženia jeho trvania bude mať vplyv na konečný dátum projektu. Kritická cesta sa premieta do časového plánovania a riadenia projektu prakticky vo všetkých fázach životného cyklu projektu.

Kde sa metóda kritickej cesty používa v praxi?

Táto metóda môže slúžiť ako nástroj najmä pre odhad doby trvania projektu. Používa sa u priamočiarych projektov, kde možno doby trvania odhadnúť s vysokým stupňom presnosti, napr stavebný priemysel. Trvania pre činnosti projektu sú známe zvyčajne podľa minulých skúseností a znalostí z údajov o minulých projektoch. Doby trvania nie sú štatisticky určené. Metódu je možné použiť aj v oblasti logistiky a dopravy.

Zákony kritickej cesty:

  • Oneskorenie úlohy na kritickej ceste sa stopercentne premieta do oneskorenie projektu ako celku
  • Zrýchlenie prác na úlohe ležiacom na kritickej ceste skracuje trvanie projektu ako celku

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia