ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metóda CCM (Critical Chain Method)
Metóda CCM (Critical Chain Method), prekladaná ako metóda kritického reťazca je nadštandardná technika sieťovej analýzy, ktorá nadväzuje na metódu CPM a navyše zahŕňa aj dostupnosť a disponibilitu zdrojov.

Metóda CCM (Critical Chain Method), prekladaná ako metóda kritického reťazca je nadštandardné technika sieťovej analýzy, ktorá nadväzuje na metódu CPM a navyše zahŕňa aj dostupnosť a disponibilitu zdrojov. Autorom metódy je E.M. Goldratt, rovnako ako u teórie obmedzenia (TOC - Theory of Constraints), z ktorej vychádza. Jej cieľom je stanovenie doby trvania projektu na základe dĺžky tzv. Kritického reťazca, čo je sled vzájomne závislých činností s najmenšou časovou rezervou, ktorý navyše berie do úvahy obmedzenia dané zdrojmi a presúva časť implicitných rezerv činností do tzv . nárazníkových činnosti (buffers). Pojem Kritický reťazec nahrádza pojmom kritická cesta z metódy CPM. Critical Chain Method umožňuje uľahčiť efektívnu časovú koordináciu čiastkových, vzájomne na seba nadväzujúcich činností v rámci projektu vrátane plánovania potrebných zdrojov.

Táto metóda teda kombinuje metódu CPM a teóriu obmedzenia TOC tým, že chápe zdroje ako zdieľané s kapacitným obmedzením a stanovuje vypočítaný čas s určitými rezervami. Zlepšuje teda výsledok tým, že odstraňuje nedostatky metód CPM alebo PERT.

Čo je kritický reťazec?

Kritický reťazec je definovaný ako (časovo) najdlhšia možná cesta z počiatočného bodu grafu do koncového bodu grafu, ktorý berie do úvahy kapacitné obmedzenia dané zdrojmi. Každý projekt má minimálne jeden kritický reťazec. Každý kritický reťazec sa skladá zo zoznamu činností, na ktoré by sa mal manažér projekte najviac zamerať, ak chce zabezpečiť včasné dokončenie projektu. Dátum dokončenia posledného úlohy v kritickom reťazci je zároveň dátumom dokončenie projektu. Pre kritické úlohy platí, že ich celková časová rezerva a teda aj voľná časová rezerva je rovná nule, tzn., Že zdržanie začiatku tejto úlohy alebo predĺženie jeho doby trvania bude mať vplyv na konečný dátum projektu. Kritický reťazec sa premieta do časového plánovanie a riadenie projektu prakticky vo všetkých fázach životného cyklu projektu.

Praktické využitie metódy kritického reťazca

Táto metóda môže slúžiť ako nástroj najmä pre odhad doby trvania projektu. Je používaná alternatívne k metóde CPM. Z metódy sa dokonca odvíja určitá odnož projektového riadenia s názvom Critical Chain Project Management (CCPM). Predovšetkým je metóda CCM využívaná v rámci riadenie projektov a v oblasti logistiky a dopravy.

Zaujala vás táto metóda? Môžete sa pozrieť tiež na ďalšie analytické techniky a metódy používané pri riadení organizácií alebo systémov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia