ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metóda 5S
Metóda 5S je metodika alebo tiež sada princípov pre vytváranie a udržanie organizovaného, čistého a vysoko výkonného pracoviska.

Metóda 5S je metodika alebo tiež sada princípov pre vytváranie a udržanie organizovaného, čistého a vysoko výkonného pracoviska. Je základom a prirodzenou súčasťou štíhlych (lean) prístupov. Jej cieľom je zlepšiť v organizáciu pracovné prostredie a tým aj kvalitu. Prístup je založený na zvýšenie samostatnosti zamestnancov, na tímovej práci a vedenia ľudí.

Názov metódy 5S je akronym z piatich japonských slov:

  • Seire (Sortovat) - oddeliť potrebné a nepotrebné veci
  • Seiton (Zotriediť) - zotrieďiť alebo umiestniť potrebné a používané veci tak, aby mohli byť jednoducho a rýchlo použité
  • Seiso (Stále čistiť) - udržiavanie čistoty na pracovisku av jeho okolí
  • Seiketsu (Štandardizovať) - neustále a opakované zlepšovanie organizácie práce
  • Shitsuke (Sebadisciplína) - udržiavať dokonalý poriadok a 4 predchádzajúci S na pracovisku v čase

Využitie metódy 5S v praxi: Jedná sa skôr o sadu jednoduchých princípov, ktorých Výsledkom je čistota a poriadok na pracovisku, čo je jeden z nutných predpokladov kvality a neustáleho zlepšovania. Zásady 5S musí platiť pre všetkých pracovníkov na danom pracovisku. Uplatňuje sa najmä vo výrobných podnikoch.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia