ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metóda 5K (Total Loyalty Marketing)
Metóda 5K je metódou Total Loyalty Marketingu. 5K je základ lojality zákazníkov voči podniku (organizácii) a jej produktom.

5K je metódou konceptu Total Loyalty Marketing. Autormi konceptu sú nemeckí špecialisti Anne M. Schüller a Gerhard Fuchs. Tí identifikovali 5K ako základ lojality zákazníkov voči podniku (organizácii) a jej produktom.

Jednotlivé “K” znamenajú (najprv je uvedený voľný slovenský preklad av zátvorke nemecký originál):

  • Komunikácia (Komunikation) - ide o obojstranný dialóg medzi organizáciou (podnikom) a jej zákazníkmi, podporu predaja, public relations a prispôsobenie komunikácie konkrétnemu zákazníkovi
  • Kúpna náklady (Kosten des Kaufs) - zahŕňajú nielen priame náklady, tj predajnú cenu, ale aj variabilné náklady potrebné na získavanie informácií o organizácii a jej produktoch
  • Kúpna úžitok (Käufer-Nutzen) - úžitok, ktorý vzniká spotrebiteľovi užívaním produktov organizácie a súvisiacimi doplnkovými službami. Kľúčovým faktorom je kvalita výrobkov a služieb
  • Kúpna proces (Kauf-Prozesse) - základom je prívetivý prístup k zákazníkovi v priebehu nákupe, prispôsobovanie sa jeho potrebám a požiadavkám, nadväzovanie osobných vzťahov počas predaja a pružná predajné logistika
  • Kultúra (Kultur) - organizácia sa vyznačuje prívetivú a ústretovou kultúrou i klímou dovnútra aj navonok, má dobré meno, chová sa eticky a spoločensky zodpovedne a je priaznivo hodnotená verejnosťou

Zameranie sa na všetkých päť uvedených “K” a ich perfektné vybalancovanie je podľa Schüllerové a Fuchsa kľúčom k získavaniu a udržiavaniu lojálnych zákazníkov.

Využitie 5K v praxi: Metódu možno využiť ako doplnok k tradičným marketingovým mixov 4C / 4P alebo mixu 3V.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

  • Anne M. Schüller
  • Gerhard Fuchs

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia