ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metakognícia
Metakognice - schopnosť jedinca premýšľať a uvažovať o vlastných myšlienkových procesoch, predovšetkým s cieľom zlepšiť svoje kognitívne schopnosti.

Metakognícia (Metacognition) je pojem, ktorý označuje (slovami Roberta J. Sternberga): “Schopnosť jedinca premýšľať a uvažovať o vlastných myšlienkových procesoch, predovšetkým s cieľom zlepšiť svoje kognitívne schopnosti.

Každá práca, vrátane fyzickej, má svoju duševnú zložku. A najmä zložitá duševnej práce typu rozhodovanie manažérov, riešenie problémov expertmi a podobné činnosti sú závislé na kvalite myslenia, slovami kognitívnej psychológie na kvalite kognitívnych schopností daného jedinca, skupiny či organizácie. Zlepšenie rozhodovacích procesov v organizácii znamená jej vyššiu výkonnosť, väčšiu schopnosť adaptácie a prežitia.

Čím presnejšie bude myslenie manažérov alebo expertov v priebehu procesu rozhodovania či Riešenie problémov, tým presnejšie by mal byť výsledok - teda rozhodnutie alebo riešenie problému. Čím presnejšie je rozhodnutie, tým presnejšie je východisko pre ďalšie aktivity jedinca, skupiny, tímu či organizácie. Čím lepšie východisko, tým efektívnejšie môže byť následné správanie a konanie. Čím presnejšie indivíduum alebo skupina pozná možné chyby a limity ľudskej mysle, tým lepšie sa ich môže vyvarovať alebo nájsť spôsoby, ako ich prekonať.

Dobrá, v čom je metakognice tak nová, či prevratná? V princípe v ničom, tohle téma siaha v ľudských dejinách veľmi hlboko, preukázateľne do starovekej filozofie, podľa najnovších poznatkov evolučnej psychológie oveľa ďalej. Ale zatiaľ čo sa dnes v organizáciách opakovane hovorí o finančnom audite, personálnom audite, zatiaľ čo sa vyhodnocuje bezpečnosť a spoľahlivosť informačných systémov - kto kedy skutočne uvažoval o audite rozhodovacích procesov? O zámernom a systematickom úsilí o vyhodnotení úspešnosti a efektívnosti úsudkov jednotlivcov i celej organizácie?

Techniky zlepšovanie kognitívnych schopností (Brainstorming a myšlienková východiská):

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia