ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Metadáta
Metadáta sú dáta, ktoré popisujú vlastnosti dát alebo iného obsahu.

Metadáta sú dáta, ktoré popisujú vlastnosti dát alebo iného obsahu. Príkladom klasických metadát je katalóg v knižnici, v digitálnej podobe väčšina ľudí pozná metadáta ako ID3 tagy pre popis MP3 skladieb (Názov skladby, interpret, rok atď.). To všetko nám pomáha vyznať sa v dátach, to sú metadáta. Popisujú štruktúru dát a obsahu, napríklad:

  • Čo je predmetom obsahu (napríklad dáta o zákazníkoch, fotografie)
  • Aká je forma (dáta, papierový obsah, digitálny obsah)
  • Aký je formát obsahu (napríklad formát súboru)
  • Aký je jazyk obsahu
  • Aký je dátum obstaranie a aktualizácie obsahu
  • Kto je autorom, správcom či zostavovateľom obsahu
  • Aká je kvalita obsahu (napríklad rozlíšenie, aktuálnosť) a ďalšie

Na čo sú metadáta v praxi?

Význam metadát rastie v čase explózie digitálneho obsahu. Pomáhajú nielen pri riadení databáz, keď opisujú ich štruktúru, vlastnosti, či umiestnenie, ale užívateľom pomáhajú zlepšovať vyhľadávanie, orientáciu, triedenie či pochopenie. Pomáhajú obsah dokumentovať a zrozumiteľne uchovávať v priebehu času a dátumu trvalo a prenosná z človeka na človeka využívať.

Pomáhajú nám v praxi vyznať sa podnikovom obsahu a odpovedať na otázky typu: Kde je projektová dokumentácia? Kde máme informácie o zákazníkoch? V ktorých aplikáciách máme aké dáta? Ktoré údaje o dodávateľoch sú aktuálne? Ktorá verzia zmluvy je posledný?

Pre správu metadát existujú špecializované nástroje a metadátový softvér. Aby mohli organizácie alebo aplikácie medzi sebou dáta meniť alebo zdieľať, je dôležité, aby boli v súlade s normami a štandardmi metadát. Tie zjednocujú štruktúru, sémantiku aj syntax metadát. ešte viac toto funguje pre dáta na webe, kde sa vďaka využitiu metadát hovorí o tzv. sémantickom webe.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

  • Katalóg (Catalog)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia