ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Mentálna mapy (Mind Maps)
Mentálne mapy sú vysoko účinnou technikou použiteľnú najmä pri riešení problémov, učenie a osobnom rozvoji. Ide o grafické spracovanie riešeného problému alebo učebnej látky pomocou grafov zahŕňajú všetky podstatné aspekty a dimenzie problému a ich vzájomné väzby a súvislosti.

Mentálne mapy (Mind Maps) sú vysoko účinnú analytickú technikou použiteľnú najmä pri riešení problémov, učenie a osobnom rozvoji. Ide o grafické spracovanie riešeného problému alebo učebnej látky pomocou grafov zahŕňajúcich všetky podstatné aspekty a dimenzie problému a ich vzájomné väzby a súvislosti. Mapy sú vytvárané buď pomocou farebných ceruziek na papier alebo pomocou počítača a špeciálneho software.

Za otca mentálnych máp je zvyčajne považovaný Tony Buzan. Avšak ich princípy vychádza z mnohých poznatkov neuropsychológie (špecializácia mozgových hemisfér, teória dvojitého kódovanie apod) a tvarové a kognitívne psychológie (sémantické siete, kognitívne mapy, mentálne mapy a reprezentácie apod).

Mentálne mapy v praxi: Mentálne mapy možno používať aj pri skupinovom riešení problémov formou brainstormingu.

Mentálna mapa je vysoko individuálnym spracovaním špecifickej téme alebo problému. Pokiaľ je spracovaná elektronicky, môže ju upravovať, meniť a spolupracovať na nej viac riešiteľov.

Poznámka: Obrázok znázorňuje techniku ​​šiestich otázok (šiestich slov) vizualizovanou pomocou mentálnej mapy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia